Trigges du av å kunne forbedre hverdagen til innbyggerne i Norge?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: 7 500 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

Vil du være en del av forretningsutviklingsteamet i Skatteetaten? 

Brukerdialog skal sikre en god og digitalisert dialog med skattepliktig. Divisjonen skal utvikle etatens helhetlige dialog med brukerne for å sikre etterlevelsen av skatte- og avgiftsregler. Brukerdialog skal bruke ressursene målrettet basert på risiko.

I avdeling Innland er en av de viktigste oppgaver oppfølging av skattemeldinger innenfor skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og særavgift. Det skjer store endringer i våre arbeidsmetoder blant annet fordi vi utvikler nye systemer innen skatt og merverdiavgift.

Vi i Skatteetaten har høye ambisjoner for våre digitale løsninger og søker en kollega som er god på utvikling. Du bidrar i arbeidet med å sikre finansiering av velferdssamfunnet. Alle landets innbyggere kommer i kontakt med Skatteetaten – og vi skal møte dem med profesjonalitet, gode løsninger og enkle prosesser.

Trigges du av å ta føringen i utviklings- og forbedringsarbeid? Avdelingens team av forretningsutviklere søker nå flere nye kolleger. Med din handlekraft og utviklingskompetanse bidrar du til at vi tenker nytt i måten vi løser disse oppgavene på. Hos oss får du dessuten stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag. 

Du vil jobbe med et dyktig og engasjert fagmiljø i ryggen. På tvers skal vi utvikle fremtidens løsninger – som gjør det enda enklere for landets innbyggere å handle riktig.

Det er viktig for oss at du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende.

Vi tilbyr

Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger 

Du blir ansatt som rådgiver/seniorrådgiver med en brutto årslønn mellom kr 550 000 - 900 000, avhengig av kvalifikasjonene dine.

Kontorsted er Tromsø, Bergen eller Nordfjordeid. Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Førstegangsintervjuer vil starte allerede 1. juni.

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning med minimum oppnådd bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Erfaring med å lede prosjekter og prosesser med tydelige mål/effekter.
 • Erfaring med fasilitering og prosessveiledning.
 • God forståelse for forretning og IT.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

I tillegg er det ønskelig at du har erfaring med en eller flere av disse områdene:

 • Tjenesteinnovasjon og design
 • Klart språk og kommunikasjon
 • Lean og kontinuerlig forbedring
 • Brukerinnsikt og brukeropplevelse
 • Endringsledelse
 • Analyse og målstyring
 • Ressursstyring og produksjonsplanlegging
 • Produktutvikling og kvalitetsledelse

Personlige egenskaper

 • Du er endringsvillig, nysgjerrig og ser etter nye forbedringsmuligheter.
 • Du er selvgående og jobber effektivt og systematisk.
 • Du motiveres av å spille andre gode.
 • Du er god på å løfte blikket og se de store linjene, og kan sette deg inn i detaljer når det skaper verdi.
 • Du stiller de riktige spørsmålene, har analytisk teft og behersker risikobasert arbeid.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2022

Arbeidssted: Tromsø

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Hjalmar Johansens gate 21
9007 Tromsø

Kontaktperson:
Mari Sataslaatten
Tlf: 99243696

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler