Trives du i en hektisk hverdag og tar utfordringer på strak arm?

Er du rolig, analytisk og nøyaktig, også når det brenner som mest? Liker du å planlegge for det som ikke skal skje?

Vi søker etter en beredskapsrådgiver som vil være en del av et miljø som skal sikre effektiv og robust beredskap og hendelseshåndtering. I Norsk helsenett jobber vi i grensesnittet mellom helse og IT. Vi er eid av helse- og omsorgsdepartementet og vårt oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Vi utvikler, drifter og forvalter sentrale løsninger i sektoren, og skal fremover bidra til å bygge en bedre helsetjeneste slik at informasjon og helsedata blir tilgjengelig for de som trenger den – når de trenger den. Vi skal hjelpe innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. 

Som beredskapsrådgiver hos oss blir du en viktig pådriver for en beredt helse- og omsorgssektor tilpasset dagens og morgendagens trusselbilde innenfor IKT og e-helse. Du vil inngå i et lite, men faglig dyktig og engasjert team i seksjon beredskap som er plassert i divisjon sikkerhet. Du må kunne påta deg store og små oppgaver med samme positive innstilling. Vi søker derfor deg som trives med å jobbe i team med varierte oppgaver i et hektisk miljø med stort ansvarsområde. Seksjon beredskap har avhengigheter til alle fagenheter i Norsk helsenett, samt store deler av helse- og omsorgssektoren. Du må derfor være en dyktig relasjonsbygger slik at du kan samarbeide godt med eksterne og interne aktører. Hos oss får du mulighet til å arbeide med komplekse og utfordrende problemstillinger hvor det vil skje store endringer de nærmeste årene.

Vi ansetter enten i Trondheim eller i Oslo. Denne annonsen er for deg som ønsker arbeidssted i Oslo. Dersom du ønsker arbeidssted i Trondheim, så søker du her: https://703000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4407592601?link_source_id=5465334666 

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Arbeidsoppgaver

Det daglige arbeidet vil bli variert, så dette er eksempler på oppgaver du vil kunne jobbe med:  

 • Etablere og forvalte planverk, prosesser og rutiner
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser
 • Inngå i Norsk helsenetts beredskapsvaktordning
 • Delta i og lede stabsarbeid på operativt nivå ved større hendelser og kriser
 • Understøtte ansvarlige i teamet i deres oppgaveløsning knyttet til beredskap internt i Norsk helsenett og IKT-beredskap i helse- og omsorgssektoren
 • Samarbeid med Norsk helsenetts fagavdelinger og helsesektoren om beredskapsoppgaver
 • Jobbe med opplæring og kompetanseutvikling i organisasjonen

Andre oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap må påregnes. Arbeid ut over normal arbeidstid må påregnes ved større hendelser og kriser. Du må i i tillegg kunne påta deg oppgaver og ansvarsområder tilhørende andre medlemmer i teamet ved sykdom og fravær.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker og høre fra deg som er nyutdannet og fra deg som har relevant erfaring fra området, men du må:

 • ha høyere utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Eventuelt kan lengre og svært relevant arbeidserfaring kompensere for utdanningskravet
 • kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig
 • ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Videre er det er en fordel om du har:

 • erfaring fra arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, fortrinnsvis på nasjonalt nivå
 • erfaring fra krisehåndtering/stabsarbeid
 • erfaring med å inngå i beredskapsvaktordning
 • erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser
 • kjennskap til informasjonssikkerhetsarbeid og helse- og omsorgssektoren
 • kjennskap til bruk av trusselvurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyser i beredskapsarbeid

Og det er ønskelig at du har erfaring med:

 • forebyggende sikkerhetsarbeid (iht. sikkerhetsloven)
 • Sivilt beredskapssystem (SBS)
 • krisehåndteringsverktøyet CIM
 • digitalisering og teknologi
 • komplekse verdikjeder med mange ulike aktører
 • rammeverket Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

Personlige egenskaper

 • Evne til å lytte og rådføre deg med andre
 • Initiativrik
 • Evne til å sette deg inn i og forstå andre fagområder i Norsk helsenett
 • Evne til å se eget fagområde i et helhetlig virksomhetsperspektiv
 • Gode samarbeidsevner - på tvers av fag og organisasjon
 • Mestrer et høyt aktivitetsnivå i hektiske situasjoner
 • Stor grad av selvstendighet og evne til å jobbe strukturert
 • Analytisk, løsningsorientert og fleksibel

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og av jobben med å forenkle helsetjenesten. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som ser og oppmuntrer hverandre.

Vi kan tilby deg:

 • Spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor du får mulighet til å utvikle din kompetanse og jobbe i et miljø med høyt faglig nivå
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • 7,5 timers arbeidsdag og fleksitidsordning
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Gode forsikringsordninger i DNB
 • En jobb med mening - samfunnsoppdraget er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe i Norsk helsenett

Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering.
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.
For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 750 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside nhn.no.

Søknadsfrist: 01.08.2021

Arbeidssted: Oslo/Trondheim

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Tormod Våge, beredskapsdirektør
Tlf: 402 02 159

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler