Trives du i rollen som juridisk rådgiver mellom teknologi og forretning?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Vi søker etter deg som er skattejurist med systemkompetanse. Du deltar i prosjekter, lærer deg sammenhengen i fagsystemer og kan koble juss og systemutvikling.
 
Har du arbeidet i større organisasjoner og er opptatt av å finne gode løsninger på juridiske utfordringer i teknologiske systemer. Vi ser for oss at du kan håndtere krav fra brukere og fagmiljøene og ved det bidrar til at juridiske spørsmål og rettsutvikling drives frem i systemutviklingsprosesser.    
 
Juridisk stab søker en erfaren og engasjert fagperson som inspireres av utfordringer og muligheter som oppstår i møtet mellom de juridiske prosessene og informasjonsteknologi. Brenner du for å utvikle en moderne offentlig sektor i tråd med endringer i samfunnet og den teknologiske utviklingen? Vi ser etter deg som evner å skape entusiasme og å inspirere andre. 
 

 På vegne av divisjonsdirektøren skal juridisk stab sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen. Vi skal bidra med regelverksutvikling og for øvrig ha ansvar for de juridiske oppgavene innen egen divisjon. Juridisk stab er divisjonens kontaktpunkt mot Skattedirektoratet.  

 Juridisk stab har
også ansvar for å drive frem gode juridiske løsninger i tjenester og systemer
som divisjonen har ansvaret for eller der vi ellers involveres.  Vi søker nå etter jurist med
systemkompetanse som kan delta i for- og hovedprosjekter knyttet til utvikling
av skatteetatens fagsystemer. Stillingen skal særlig ivareta jussen i
utviklingsprosjekter.

 Personlig egnethet og personlige egenskaper tillegges stor vekt

 Vi ber om at vitnemål og karakterutskrifter og attester lastes opp som
vedlegg til den elektroniske søknaden.       

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
 • Aktive og faglige ledere og gode karrieremuligheter
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • muligheten til å jobbe i en stor offentlig etat med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikkmedlemsskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 750 000 – 1 000 000
avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • God fagkompetanse innen skatteforvaltning, skatterett og evt. merverdiavgiftsrett
 • Ønskelig med kompetanse og/eller erfaring innen prosjektledelse/fasilitering av prosesser
 • Ønskelig med erfaring fra skatteetaten              

Personlige egenskaper

 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God rolleforståelse
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • Evne til å veilede andre – gjerne i større forsamlinger
 • Initiativrik og du motiveres av komplekse problemstillinger
 • Strukturert og beslutningsdyktig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 12.08.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Monica Sivertsen
Tlf: 97 54 02 01

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler