Trives du med saksbehandling og liker å veilede andre?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Folkeregisteret Stavanger søker saksbehandlere


Skatteetaten har ansvar for forvaltning og utvikling av Folkeregisteret, som en rekke aktører i privat virksomhet og offentlig
forvaltning, er brukere av. Et folkeregister med høy kvalitet er en
forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentlige
myndigheter, og for at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt. Folkeregisterområdet har en betydelig endringsagenda med nytt regelverk og
modernisering av registeret.

Folkeregisterkontorene jobber med landsdekkende oppgaveløsning. Vi har ansvaret for å saksbehandle og kvalitetssikre innflyttingsmeldinger
fra brukere som melder flytting til Norge fra utlandet, samt å vurdere
oppholdsrett for EU/EØS borgere i forbindelse med flyttingen til Norge. Du vil
inngå i gruppen i Stavanger som består av 16 medarbeidere.

Vi søker deg som vil bidra til utvikling av fagmiljøet, og som er opptatt av å
levere god kvalitet i en hektisk hverdag. Du vil samarbeide med andre faggrupper i
Folkeregisteret, og med andre seksjoner og grupper i Skatteetaten for øvrig. Av
eksterne aktører vil særlig politi og utlendingsmyndighetene være sentrale
samhandlingspartnere. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

 
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 449 300 – kr 530 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp i vitnemålsportalen i Webcruiter. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale
helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor  intervjuene på video inntil videre. 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på bachelornivå innen rettsvitenskap, samfunnsvitenskap eller andre relevante fagområder
 • relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning på bachelornivå
 • god kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • gode norsk og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • fordel med erfaring fra veiledning og saksbehandling, gjerne fra Politiet, UDI eller UNE
 • ønskelig med erfaring fra å vurdere oppholdsrett etter EØS-regelverket

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er fleksibel og liker nye utfordringer
 • selvstendig og effektiv
 • nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • du trives i et miljø med høyt tempo

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.11.2020

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Jørgen Sperle
Tlf: 930 91 860

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler