Trusselanalytiker

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, prosjekttjenester,  lønn og personal. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:
En partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF søker en faglig sterk og erfaren trussel analytiker for å bistå oss å sikre kritiske samfunnsfunksjoner mot uønskede handlinger. Overgangen fra det analoge og fysiske rom til det digitale rommet endrer trusselbildet også for helsesektoren.

Sykehuspartner HF er felles databehandler og IKT-leverandør for helseforetakene i Helse Sør-Øst, og leverer i dag digitale helsetjenester til over halvparten av landets befolkning. Sikkerhetsmiljøet i Sykehuspartner HF teller i dag ca. 25 personer med arbeidsoppgaver innenfor områder som personvern, rådgivning, risikovurderinger, risikostyring, internkontroll, avvikshåndtering, revisjoner, sikkerhetsovervåkning, analyse, deteksjon, sårbarhetsanalyse og sikkerhetskultur. Sykehuspartner HF har i tillegg til dette eget CERT.

Både det strategiske og det operative sikkerhetsmiljøet er under utvikling, og byr på mange spennende utfordringer.
Kunnskap om egne verdier og sårbarheter, og forståelse for at verdiene er attraktive for ulike trussel aktører, er avgjørende for egen risikoerkjennelse. Slik kunnskap er også viktig for å fatte gode beslutninger om hvilke sikringstiltak som må implementeres eller hvilken risiko vi skal være villig til å akseptere.

Vi er på jakt etter en ressurs som kan ta ansvar for å etablere et rammeverk for trusselvurdering, og som kan systematisk gjennomføre planlagte og ad hoc-bestillinger av trusselvurderinger, med særlig fokus på beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Arbeidsoppgavene vil i stor grad dreie seg om digitale trusler (informasjonssikkerhet), men også fysiske trusselvurderinger (objektsikring) vil inngå som del av arbeidsoppgavene.

Kandidaten vil rapportere til virksomhetens informasjonssikkerhetsleder, og vil i det daglige jobbe tett med etablerte fagmiljøer for bl.a. risikostyring og operativ sikkerhet.

Det kan være aktuelt å tilsette enten ved vår lokasjon i Grimstad eller på Skøyen.

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formelt utdanningskrav.
Dokumenterbar erfaring innenfor tilsvarende oppgaver.
God kjennskap til trusselaktører, trusler og angrepsvektorer mot digital infrastruktur.
Sterk kompetanse innenfor sikringsteori og tekniske sikkerhetskontroller.
Det er ønskelig med kompetanse innenfor sikkerhetsloven, herunder relevante forskrifter, samt standarder for risikostyring og sikkerhetsstyring som ISO 31000, ISO 27001, ISO 27005, ISO 27032 og Norsk Standard 5830 mv.
Det er ønskelig med sertifiseringer innenfor relevante områder som CISSP, CISM, SANS-kurs mv.
Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning og drift av sikkerhetskontroller fra informasjonssystemer i kritiske samfunnsfunksjoner.
Det er ønskelig med god personvernkompetanse.
Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres til Hemmelig

Personlige egenskaper

Svært gode kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter.
Svært gode samarbeidsegenskaper.
Du har svært gode analytiske evner, og kan arbeide hypotesebasert uten å trekke raske konklusjoner.
Jobber godt selvstendig, gode leveranseegenskaper.
Faglig engasjert, nysgjerrig og høy gjennomføringskraft.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.04.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Sikkerhet
Hoffsveien 1 D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Christian Jacobsen
Tlf: 91619253

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler