Tryggleik og beredskap (Rådgjevar/seniorrådgjevar)

Seksjonen har mellom anna ansvar for den interne økonomiforvaltinga i Finansdepartementet. Seksjonen handsamar òg arbeidet med tryggleik og beredskap internt i departementet og samordnar arbeidet med tryggleik og beredskap overfor underliggjande etatar.

I Administrasjonsavdelinga, Seksjon for økonomi og verksemdsstyring, er det ledig fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar.

Den som vert tilsett, vil få ein sentral rolle i arbeidet med tryggleik og beredskap, både internt i departementet, overfor underliggjande verksemder og i koordinering av Finansdepartementets sektoransvar.

Vi ser etter ein kandidat med:

  • Relevant høgare utdanning og noko erfaring frå området tryggleik og beredskap. Erfaring frå eller interesse for området informasjons-/ikt-tryggleik er ønskeleg.
  • God skriftleg og munnleg framstillingsevne.
  • Gode samarbeidseigenskapar og analytiske evner
  • Evne til å arbeide sjølvstendig, initiativ og pågangsmot.
  • Relevant bakgrunn kan vere erfaring frå arbeid i eit departement eller anna offentleg verksemd.

Den som blir tilsett, må kunne bli tryggleiksklarert for HEMMELEG.

Lønn: Kr 485 000-700 000 (pluss betalt overtid). For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan ein vurdere høgare lønn.

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Vi ønsker også å se vitnemål fra videregående skole. Merk konvolutten med referansenummeret 18/18 og send til Finansdepartementet, Administrasjonsavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo innen 7. august 2018.  

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Søknadsfrist: 07.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Paal Gjennestad, avdelingsdirektør
Tlf: 22 24 41 37

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler