UDI søker assisterende direktør for kontroll og assisterende direktør for mottak og retur

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i underkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. UDI har også fem regionkontorer, i tillegg til Nasjonalt ankomstsenter (for asylsøkere) i Råde. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget.     

Vi står midt i en organisasjonsutvikling som har til formål å styrke kjerneprosessene våre og skape mer helhetlige tjenester fra A til Å. Målet er å skape bedre og mer effektiv saksflyt. For å få til det må vi jobbe, lede, styre og organisere oss på en måte som understøtter dette. Vi skal organisere oss rundt kjerneprosessene våre: beskyttelse, kontroll, opphold og mottak- og retur. Vi søker nå etter assisterende direktør for kjerneprosess kontroll og for kjerneprosess mottak og retur. Du vil rapportere direkte til direktør for din kjerneprosess og vil være en del av ledergruppen. 

I kjerneprosessen for kontroll ligger ansvaret for utvisning, tilbakekall og sikkerhetssaker. I tillegg behandles saker etter EØS regelverket. Hovedmålet for kontrollprosessen er å reagere hvis regelverket blir misbrukt og fatte vedtak om utvisning dersom det for eksempel foreligger straffbare forhold. 

I kjerneprosessen for mottak og retur ligger ansvaret for mottaksprosessen, integrering og retur. UDI ivaretar asylsøkeren blant annet ved å tilby innkvartering i påvente av vedtak, slik at bosetting og retur kan skje så raskt som mulig. Hovedmålet for kjerneprosessen er rask integrering og rask retur.  

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (kode 1060) og lønnes etter avtale innenfor statens regulativ. To prosent innskudd til Statens pensjonskasse sikrer deg gode vilkår for pensjon, lån og forsikring. 

Annet: 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.  
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet. 

Vi ber deg om å presisere i søknaden din om du søker på stillingen i kjerneprosessen i mottak og retur, og / eller i kontroll.  

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere og relevant utdanning på mastergradsnivå. Solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet. 
 • Du er en dyktig leder med solid lederfaring som er god til å lede og utvikle ledere som styrker virksomhetens endringskapasitet. 
 • Du har god forståelse for prosesser og hvordan de påvirker hverandre. 
 • Du er utviklingsorientert og har erfaring fra større endringsprosesser i offentlig virksomhet, og er god på å få med deg andre.  
 • Du har god økonomi-, virksomhets-, og rolleforståelse.  
 • Du har god forståelse for brukernes behov, og jobber systematisk med å utvikle prosesser i tråd med dette. 
 • Du er god til å tilrettelegge for og å ta i bruk digitale løsninger.  
 • Du har god samfunnsinnsikt og forståelse for politiske prosesser og offentlig forvaltning. 
 • Det er en fordel med erfaring fra utlendingsforvaltningen og  god regelverksforståelse.  
 • Du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og på engelsk. 
 • Personen som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig 

 • I stillingen som assisterende direktør i mottak og returprosessen, vil det i tillegg være ønskelig med kjennskap til offentlige anskaffelser og internkontroll. 

Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen. 

  

Personlige egenskaper

 • Du er en inspirerende og trygg leder med gjennomslagskraft som er god til å bygge tillit.  
 • Du setter retning og gir lederne dine tydelig ansvar og handlingsrom slik at medarbeidere tar ansvar for prosesser og oppgaver og deltar aktivt i utviklingen av virksomheten. 
 • Du er strategisk og tenker helhetlig, samtidig som du evner å ta gode og raske beslutninger når det trengs. 
 • Du er en omgjengelig og samlende person som er god på formidling og samhandling.  
 • Du er god til å tilrettelegge og koordinere, og å få folk til å jobbe godt sammen 
 • Du er fleksibel og løsningsorientert. 
 • Du har både en strategisk og operativ profil.  
 • Du må kunne representere UDI utad på en troverdig måte. 

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.06.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Innspurten
0663 Oslo

Kontaktperson:
Hanne Merete Jendal
Tlf: 48126404

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler