UDI søker leder for IT-prosesser og virksomhetsstøtte

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Har du lyst til å være leder i utvikling og forvaltning av fremtidens IT-løsninger? Synes du det er viktig at staten leverer brukervennlige og effektive tjenester? Ønsker du å bidra til at brukere møter en enhetlig offentlig forvaltning? Her har du muligheten til å bli ansatt i en dynamisk, innovativ og fremtidsfokusert digitaliseringsavdeling med ca. 80 ansatte. 

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag ca. 1.000 ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler i Valle View på Helsfyr. I tillegg har UDI fem mindre regionkontorer. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget.     

Vi er godt i gang med å etablere vår nye digitaliseringsavdeling og søker nå leder til vår seksjon for IT-prosesser og virksomhetsstøtte. Digitaliseringsavdelingen har ca. 80 ansatte fordelt på 5 seksjoner som håndterer et spekter av oppgaver fra digitaliseringsrådgivning mot forretningen til utvikling, forvalting, drift og service.  

Digitaliseringsavdelingen i UDI har ansvar for å drifte, forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold i Norge. UDI og resten av utlendingsforvaltningen behandler over 400.000 søknader i året gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet.   

UDI har digitalisering som et sentralt virkemiddel i sin strategi og vi jobber for best mulig digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet. Digitaliseringsavdelingen jobber for at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. Drifts-, vedlikeholds- og systemutviklingsoppgaver er for øyeblikket satt ut til eksterne leverandører, men ledes, styres og kvalitetssikres av avdelingens medarbeidere. I perioden fremover vil deler av vårt utviklingsarbeid bli gjennomført av team, med en miks av ansatte og leide, som arbeider etter smidig arbeidsmetodikk. 

UDI står for tiden midt i en større organisasjonsutvikling der ny organisasjonsmodell er under utvikling og vi innfører endringer i vår måte å arbeide, styre, lede og organisere oss på. Digitaliseringsavdelingen har allerede startet å tilpasse sin virksomhet til de endringene som er under utvikling. Tilpasninger til ny organisasjonsmodell vil måtte skje løpende etter hvert som UDIs nye organisasjonsmodell innføres stegvis i løpet av 2021. 

Vi tilbyr

 • En utfordrende lederstilling i et av Norges mest spennende IT-miljøer som er i utvikling, der det IT-faglige møter det utlendingsfaglige 
 • Et viktig samfunnsoppdrag med utstrakt samarbeid med øvrige virksomheter i utlendingsforvaltningen  
 • En spennende lederstilling som gir mulighet for påvirkning til det beste for utlendingsforvaltningens brukere 
 • En virksomhet preget av høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere 
 • Stillingen plasseres som seksjonsleder (stillingskode 1211). Lønn etter avtale.  
 • To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.   

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.  
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet. 

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning på mastergradsnivå. Utdanning på bachelornivå i kombinasjon med solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet  
 • Du er en dyktig og fleksibel leder med god rolleforståelse, og har erfaring i å omsette forretningsbehov til digitale tiltak  
 • Du er god til å til å drive endringsprosesser og å få høykompetente medarbeidere til å trives og å jobbe godt sammen  
 • Du er god på prosess, flyt og kontinuerlig forbedringsarbeid  
 • Du er ønskelig med kjennskap til personvernutfordringer innen IT-feltet  
 • Det er en fordel med erfaring fra organisasjoner som omstiller mot en produktorientering og innfører smidig arbeidsmetodikk  
 • Det er en fordel med erfaring fra innovasjonsarbeid innen digitalisering 
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor 

Den som tilsettes må kunne autoriseres for tilgang på utlendingsforvaltningens informasjonssystemer. 

Personlige egenskaper

 • Du er en inspirerende og robust leder med gjennomslagskraft, og som evner å bygge tillit 
 • Du er nysgjerrig på mennesker, og god til å utvikle og få det beste ut av de du leder  
 • Du er trygg i deg selv og gir plass til faglige diskusjoner, samtidig som du leder mot en delingskultur på tvers av organisasjonen 
 • Du er genuint opptatt av brukernes behov og jobber systematisk med å utvikle prosesser i tråd med dette  
 • Du har utpreget diplomatiske egenskaper, og er god til å kople folk sammen, bygge nettverk og å lede folk gjennom vanskelige diskusjoner 
 • Du er dyktig til å samhandle og å bygge trygge relasjoner 
 • Du er strategisk og tenker helhetlig, samtidig som du evner å ta gode og raske beslutninger når det trengs) 
 • Du er strukturert, har stor arbeidskapasitet og trives med å jobbe under press  

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Innspurten 13
0663 Oslo

Kontaktperson:
Dag Anders Brunstad
Tlf: 90610735

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler