Underdirektør - 24/20

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Vi søker nå etter en dyktig underdirektør (enhetsleder) til saksbehandlingsområdet for statsborgerskap i UDI. Oppholdsavdelingen behandler saker etter statsborgerloven og utlendingsloven med unntak av søknader om asyl. Dette omfatter saker om tillatelse til å arbeide, studietillatelser, visum, au pair saker, familieinnvandring, permanente oppholdstillatelser, reisedokumenter, norsk statsborgerskap og utvisning. Avdelingen har i dag omlag 330 medarbeidere og er organisert i fire saksbehandlingsområder med hver sine underliggende enheter. Området for statsborgerskap har 67 medarbeidere fordelt på fire enheter.

Vi søker etter en leder som er interessert i fagområdet statsborgerskap og som raskt kan fremstå med faglig troverdighet og tyngde, være en god sparringspartner for medarbeiderne, og som har stor fagkunnskap. Erfaring fra utlendingsforvaltning er ingen forutsetning, men kan være en fordel for den som blir ansatt. Vi ser etter en god relasjonsleder med et genuint ønske om å lede mennesker, som er engasjert, samarbeidsorientert og som legger til rette for gode arbeidsprosesser og et godt arbeidsfellesskap. Enhetene på området for statsborgerskap hører sammen oppgavemessig, og et godt samarbeid mellom enhetslederne er av stor betydning. Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon og håndtering av kontinuerlig endrings- og omstillingsprosesser.

UDI har i dag om lag 1000 ansatte. Vi setter brukerorientering, faglig kvalitet, forbedringsarbeid og effektivitet høyt. Vi står overfor spennende utviklingsoppgaver og er opptatt av å utvikle tjenester til det beste for brukerne, få ned saksbehandlingstidene, drive prosessforbedring, og ta i bruk nye elektroniske løsninger på en effektiv måte. Vi er også i en organisasjonsutviklingsprosess og det tas forbehold om at innholdet i den utlyste stillingen kan endres.

Ledere i UDI forventes å leve opp til organisasjonens lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsning på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne.

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling med stor grad av frihet, i en organisasjon med samfunnsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Lønn som underdirektør (kode 1059) i lønnsspennet kr 620 000 - 700 000 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Fra vinteren 2021 flytter vi til nye moderne lokaler på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/)

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på mastergradsnivå. Utdanning på bachelornivå i kombinasjon med solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet
 • Du er en dyktig relasjonsleder som ser medarbeiderne, er samarbeidsorientert og legger til rette for et godt arbeidsfellesskap
 • Du er en analytisk leder som raskt setter deg inn i nye fagfelt, og er god til å skape resultater sammen med og gjennom andre
 • Du er en trygg og lyttende leder som er god til å prioritere, og kan ta raske beslutninger
 • Du har god prosessforståelse med evne til å se sammenhenger og tenke helhetlig på tvers i organisasjonen
 • Du er god til å samarbeide, bygge relasjoner og tillit internt i virksomheten og med samarbeidende etater
 • Du har en solid evne til å kommunisere, og en god språklig fremstillingsevne skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Du har god samfunnsinnsikt, forståelse for politiske prosesser og offentlig forvaltning
 • Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen

Personlige egenskaper

 • Du er god til å skape engasjement, støtte og utvikle dine medarbeidere
 • Du er en robust og tilgjengelig leder
 • Du har god oversikt og er dyktig til å lede flere operative prosesser parallelt, samtidig som du beholder det helhetlige overblikket.
 • Du er strukturert og god til å prioritere oppgaver både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv
 • Du er utviklingsorientert og er god til å jobbe systematisk og kontinuerlig med forbedringer
 • Du har stor interesse for våre brukeres behov og digitale verktøy
 • Du er fleksibel med god evne til å håndtere endringer og omstillinger.

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Personen som tilsettes må kunne klareres for Konfidensielt etter sikkerhetsloven.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oppholdsavdelingen, UDI
Christian Kroghsgate 10
0186 Oslo

Kontaktperson:
Øystein Tonstad Leknes
Tlf: 97127428

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler