Underdirektør - Brukerkontakt

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du bli en del av Skatteetaten førstelinjetjeneste?

Vi søker etter leder til en gruppe i avdeling Brukerkontakt i Lillestrøm. Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har
ansvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidlig
avklaring til brukerne. Vi veileder over skranke, telefon, kontaktskjema, chat,
chatbot, Facebook, skatteetaten.no mm. Avdelingen har også ansvar for
ID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder.

Gruppen vi søker ny leder til har kontorsted i Lillestrøm, og er en av 9 grupper i seksjonen.

Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av
å være i lederrollen, og ønsker å utvikle eget lederskap.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630.000 – kr 760.000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du må ha relevant kunnskap om fagområdet du skal lede
 • Du må ha god forståelse for brukernes behov
 • Du bør ha god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensialet digitaliseringen gir 
 • Det er en fordel om du har relevant ledererfaring 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du evner å se helheten og sette den inn i relevant kontekst for egen gruppe
 • Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig
 • Du evner å skape engasjement
 • Du ser dine medarbeidere og lykkes i å utvikle dem
 • Du er en tydelig leder med pågangsmot og gjennomføringsevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.10.2020

Arbeidssted: Lillestrøm

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Tærudgata 16
2004 Lillestrøm

Kontaktperson:
Lise Abelsnes
Tlf: 92486370

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler