Underdirektør - Dokumentforvaltning

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Fra 1. januar 2019 er Skatteetaten omorganisert for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte.

Som en del av omorganiseringen har etaten samlet all dokumentforvaltning i en seksjon. Seksjonen består av 11 grupper med til sammen cirka 200 medarbeidere. Dette gjør seksjonen til en av landets største fagmiljø for operativ dokumentforvaltning.

Hovedoppgavene ved dokumentsenteret i Mo i Rana er å drifte, vedlikeholde og videreutvikle det elektroniske arkivet, samt ivareta det fysiske arkivet. Senteret har ansvaret for dokumentforvaltningsoppgaver for divisjon Innkreving og for allminnelig Namsmann. Herunder inngår blant annet postmottak, skanning, OCR-behandling, journalføring, arkivering av dokumenter, registrering av manuelle krav og vedlikehold. Seksjon for dokumentforvaltning står overfor en spennende utvikling der digitalisering og effektivisering står sentralt.

Til å lede gruppen i Mo i Rana søker vi etter en engasjert og endringsorientert leder.

Vi tilbyr

muligheten til å bidra til Skatteetatens samfunnsoppdrag
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 620 000 til 710 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for kravet til utdanning
relevant ledererfaring og kan vise til resultater
fordel med erfaring fra å lede i endringsprosesser og/eller digitaliseringsprosesser
fordel med arkivfaglig erfaring

Personlige egenskaper

trygg personalleder som er tett på dine medarbeidere
interessert i mennesker og verdsetter forskjellighet
god gjennomføringsevne og resultatorientert
pådriver for utvikling og interesse for digitalisering
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
nysgjerrig og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.03.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Administrative tjenester
Mo i Rana
8610 Mo i Rana

Kontaktperson:
Marit Stenersen
Tlf: 97585436

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler