Underdirektør - Egersund

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i
det internasjonale segmentet.  Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte-
og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting,
myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Gruppen i Egersund har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonale segmentet herunder spesialområdene
kildeskatt for pensjonister og oppfølgning av opplysninger Skatteetaten mottar
fra utlandet. Kontoret ivaretar også publikumsmottaket. Kontoret er for tiden
organisert med en underdirektør og 19 saksbehandlerstillinger, og er faglig og
administrativt underlagt avdeling Utland.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å
tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i
Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på
lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630.000 – kr 800.000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes
som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum med bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • God formidlingsevne i engelsk, både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
 • God virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov
 • Ledererfaring og kunnskap om fagområdet du skal lede er ønskelig 
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid er ønskelig 
 • Ønskelig med kjennskap til "kontinuerlig forbedring" (Lean) som arbeidsverktøy       

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, samfunnsengasjert og god helhetsforståelse
 • En pådriver som verdsetter gode resultater
 • Besitter gode samarbeidsevner og kommuniserer tydelig internt og eksternt
 • Lederegenskaper i tråd med etatens verdier "profesjonell, imøtekommende og nytenkende"
 • Ønske og vilje til å representere Skatteetaten både i Norge og i utlandet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.08.2020

Arbeidssted: Egersund

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nytorget 9
4370 Egersund

Kontaktperson:
Svein Haddeland
Tlf: 982 06 677

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler