Underdirektør for stab i avdeling FolkeregisterI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du bidra til at Folkeregisteret som nasjonal felleskomponent lykkes i den digitale tidsalderen? Som leder for en gruppe med dyktige, utviklingsorienterte medarbeidere kan du være med å bringe oss framover i utviklingen av et moderne og innovativt Folkeregister.
 
I forbindelse med at moderniseringsprosjekt for Folkeregister avsluttes til nyttår, skal vi rigge organisasjonen vår for å kunne ta over og videreutvikle det nye Folkeregisteret. I nyopprettet stab er det ledig stilling som underdirektør. Folkeregister i divisjon informasjonsforvaltning. Staben du skal lede vil være bærebjelken i å videreutvikle Folkeregisteret. Leder av stab vil rapportere til avdelingsdirektør for Folkeregisteret. Staben vil bestå av ca 10 personer.
 
Folkeregisteret er inndelt i prosesser (saksbehandlingsprosesser) og produkter, med tilhørende roller. Stabsleder skal være med på å innføre prosess- og produktrammeverket for Folkeregisteret.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 850 000 – kr 950 000, avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes
råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 
 

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandske utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT)
 • erfaring med å lede fagpersoner i større, kompleks virksomhet, med dokumenterbare resultater
 • forståelse for samfunnsutviklingen og potensialet for digitalisering og deling av data
 • erfaring fra å lede endrings- og digitaliseringsprosesser i grensesnittet forretning – IT, eksempelvis ved å ha ledet et utviklingsmiljø
 • fordel med erfaring fra det offentlige

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • gode kommunikasjonsevner
 • analytisk
 • god gjennomføringsevne
 • evne å tenke langsiktig og helhetlig
 • utviklingsorientert
 • vise retning, inspirere og få med seg medarbeiderne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Elin Imsland
Tlf: 480 32 362

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler