Underdirektør i DrammenI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner, og fra 1. november blir avdelingen tilført ytterligere en seksjon med ca. 200 ansatte.
 
Seksjon 3 i avdeling Skattekriminalitet har ansvar for bekjempelse av annen skatte- og avgiftskriminalitet enn arbeidslivsskriminalitet, med særlig vekt på skatteunndragelse knyttet til utlandet. Vi søker etter en leder av vår gruppe i Drammen, som er en av 9 grupper i seksjon 3.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 680 000 – 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på master- eller bachelornivå, fortrinnsvis innen jus, revisjon/siv.øk., samfunnsøkonom, skatteetatens etatskole eller lignende
 • fordel med erfaring med skatt og avgift, gjerne også med erfaring fra straffesaker    
 

Personlige egenskaper

 • har evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og være selsvstendig
 • har høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområdet
 • evner å skape engasjement og har gjennomføringsevne
 • evner å tenke helhetlig og strategisk
 • er interessert i mennesker, er fleksibel og evner å tilrettelegge for ulike behov

Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.10.2020

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Gamle Kirkeplass 7
3019 Drammen

Kontaktperson:
Jan-Egil Kristiansen
Tlf: 970 21 820

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler