Underdirektør kompetanseseksjonen i HR-avdelingen

Tolletaten er i ferd med å implementere en ny organisering, som blant annet skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.  

Kompetanseseksjonen har koordinerings- og forvaltningsansvar for tollfaglig utdanning, samt fagansvar for strategisk kompetansestyring, kompetanseutvikling og lederutvikling i etaten. Seksjonen skal bidra i langtidsplanprosessen innenfor alle nevnte områder. 

Som leder for kompetaneseksjonen vil du bli en del av et sterkt og ambisiøst lederkollegium, noe som gir stor mulighet for å påvirke etatens strategier og mål, samt ta del i den helhetlige styringen. Du vil ha ansvaret for å lede enheten administrativt og faglig, med personalansvar for 6-8 medarbeidere. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør for HR-avdelingen. 

Sentrale ansvarsområdet: 

 • etablere og forvalte etatens kompetansemålbilde
 • utvikle og forvalte etatens kompetanseutviklingsprosesser og digitale e-læringsprosesser 
 • utvikle, koordinere og forvalte tollfaglig utdanning
 • utvikle og forvalte etatens etter- og videreutdanningsprogram
 • utvikle og gjennomføre lederopplæring og lederutviklingsprogrammene i etaten  

Kvalifikasjonskrav: 

 • fullført mastergrad innen relevant fagområde. Bachelorgrad og svært relevant realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad. 
 • relevant erfaring med å arbeide i ulike prosjektroller
 • erfaring med utrednings- og endringsarbeid
 • erfaring med strategisk kompetansestyring og lederutvikling
 • kjennskap til offentlig forvaltning og virksomhetsstyring
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • erfaring med personalledelse

Som leder for kompetanseseksjonen er det nødvendig at du:

 • har evne til å planlegge leveranseløp og prioritere oppstart som sikrer tidsmessig riktige leveranser
 • evne til å benytte digitale samhandlingsverktøy i den utøvende ledelsen
 • har en utpreget serviceorientering overfor organisasjonen
 • har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med evne til å skape engasjement
 • har god organisasjons - og helhetsforståelse, kombinert med god prosessforståelse
 • er analytisk og har en systematisk arbeidsstil med stor arbeidskapasitet

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.    

Vi tilbyr: 

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere  
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • stillingen lønnes som underdirektør, kr 750.000 – 850.000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum  

HR-avdelingen ligger til administrasjonsdivisjonen som er ansvarlig for etatens prosesser knyttet til økonomi og rapportering, HR, strategi og plan, bedriftshelsetjeneste samt anskaffelser og fellestjenester.  HR skal legge til rette for tolldirektørens utøvelse av arbeidsgiverrollen, herunder ivareta medbestemmelse etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen på virksomhetsnivå. Avdelingen skal sikre enhetlig praksis, bidra til langtidsplanprosessen innenfor HR-området samt utvikle og forvalte standarder for prosesser og kvalitet på sentrale leveranser for HR i hele etaten.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Hilde Simenstad på  telefon 90 54 27 06 

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 02.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolldirektoratet

Kontaktperson:
Hilde Simenstad
Tlf: 90 54 27 06

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler