Underdirektør - Kristiansund

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvaliteten på egenfastsettingen samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse, og særskilte skattepliktige med risiko for manglende etterlevelse.

Avdeling Innland søker etter ny gruppeleder ved Kristiansund skattekontor. Ansvaret til gruppen er forhåndsfastsetting av upersonlige selskap under avvikling, ordinær fastsetting og kontroll  på selskapsområdet. Gruppen består av 12 dyktige og innovative medarbeidere som deltar aktivt i etatens utviklings- og forbedringsarbeid.
 
Kristiansund skattekontor består av totalt 36 medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn fordelt på to grupper i Skatteetaten. Vi er også samlokalisert med skatteoppkreveren slik at vi er til sammen ca 45 medarbeidere som jobber i helt nye og moderne lokaler.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630 000 – kr 760 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant utdanning fra universitet/høyskole, minimum på bachelornivå. Særlig relevant ledererfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • Kunnskap om et eller flere av fagområdene du skal lede
 • Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og ser potensiale for digitalisering
 • Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov
 • Det er en fordel med erfaring fra omstillingsprosesser fra større organisasjoner/offentlige virksomheter.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper 
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
 • Du har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.09.2019

Arbeidssted: Kristiansund

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Industriveien 7
6517 Kristiansund

Kontaktperson:
Hilde Pedersen
Tlf: 959 31 401

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler