Underdirektør - Produktutvikling

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter deg som har evne til å motivere andre, som er handlekraftig og har godt humør. Har du i tillegg evne til å tenke strategisk og helhetlig, og er opptatt av utvikling gjennom økt digitalisering og automatisering - da kan du være rett person til å lede Brukerdialogs nye produktutviklingsgruppe.

Den nye produktutviklingsgruppen er en av 3 grupper i avdeling Forbedring. Avdelingen har ansvar for oppgaver som skal støtte divisjonens utvikling gjennom analyse, metodikk og tjenestestyring/produktledelse. Gruppen leder arbeidet med forretningsutvikling innenfor kjerneområdene skatt og avgift og bistår divisjonens ledelse med å drive endringsagendaen gjennom økt digitalisering og automatisering. Gruppen følger opp at den maskinelle produksjonen har nødvendig kvalitet og leverer innen leveranseplanen, og eier dialogen mot divisjon IT knyttet til divisjonens produkter/tjenester. Gruppen er divisjonens kompetanseenhet på prosess og metoder for forretningsutvikling, KF/lean og prosessmodellering i etatens kvalitetssystem.

Vi søker nå etter leder til nyopprettet stilling som underdirektør Produktutvikling med arbeidssted Oslo. Den nye gruppen består av ca 18 godt erfarne medarbeidere. Medarbeiderne har arbeidssted hovedsaklig i Oslo. Din nærmeste leder er avdelingsdirektøren og du vil være en del av avdelingens ledergruppe. I ledergruppen får du god mulighet til å bidra til strategisk utvikling både for avdelingen og divisjonen.

I etaten får du jobbe sammen med noen av de beste på fagfeltet ditt. Du får også samarbeide med kollegaer fra andre fagområder og du får mulighet til å utvikle deg. Lederne våre ønsker å bruke tid på ledelse og å utvikle seg som leder. Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med verdiene våre.  

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Førstegangsintervjuer kan derfor bli gjennomført på video. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 650 000 – kr 900 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning med mastergrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Utdanning på bachelornivå og flere års relevant erfaring med gode resultater fra tilsvarende arbeid kan kompensere for manglende mastergrad.
 • minimum 2 års ledererfaring
 • erfaring fra kunnskapsmiljøer er en fordel
 • kunnskap innen skatte- og avgiftsområdet er en fordel
 • erfaring med utviklingsarbeid gjennom økt digitalisering og automatisering er ønskelig 
 • gode digitale ferdigheter/kompetanse

Vi ber om at du i søknaden spesielt redegjør for din erfaring iht punktene over.

Personlige egenskaper

 • analytisk anlagt
 • strategisk blikk og helhetsforståelse
 • løsningsorientert og handlekraftig
 • evne til å motivere og oppnå resultater gjennom andre
 • høy arbeidskapasitet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Geir Teigland
Tlf: 47344138

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler