Underdirektør - Svalbard - åremålsstilling

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Annengangsutlysning

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Svalbard er eget beskatningsområde med egen skattelovgivning, og er skatterettslig klassifisert som utland i forhold til Norge. Kontoret er for tiden organisert med en underdirektør og fire saksbehandlerstillinger, og er faglig og administrativt underlagt divisjon Brukerdialog, avdeling Utland. Stillingene er basert på åremålskontrakter.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen er basert på en 2-årig åremålskontrakt med mulighet for forlengelse inntil 6 år. Det har vært praksis at søkere fra Skatteetaten kan påregne permisjon fra sin stilling på fastlandet.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr 585.000 – kr 760.000, avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen kan ilegges 6 måneders prøvetid. Utover lønn kommer polartillegg etter gjeldende sats, for tiden kr 102 pr døgn. Det hører bil og møblert bolig til stillingen. Arbeidsgiver dekker reise i forbindelse med til- og fratredelse, samt en feriereise til fastlandet hvert år.

Svalbardskatt, folketrygd og pensjonsinnskudd utgjør for tiden til sammen 18,2%.


Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum med bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Erfaring fra norsk beskatning og skattefastsetting
 • Befolkningen på Svalbard omfatter både norske og utenlandske statsborgere. Det er derfor nødvendig at den som tilsettes behersker engelsk både muntlig og skriftlig
 • Tidligere ledererfaring vil være en fordel       
 • Kjennskap til Skatteetatens datasystemer vil være en fordel
 • Interesse for og erfaring fra digitaliseringsarbeid er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, samfunnsengasjert og god helhetsforståelse
 • En pådriver som verdsetter gode resultater
 • Besitter gode samarbeidsevner og kommuniserer tydelig internt og eksternt
 • Evner å være Skatteetatens ansikt utad på Svalbard samt representere Skatteetaten
  overfor andre offentlige myndigheter
 • Lederegenskaper i tråd med etatens verdier "profesjonell, imøtekommende og nytenkende"

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.08.2020

Arbeidssted: Longyearbyen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Post/bankbygg
9170 Longyearbyen

Kontaktperson:
Svein Haddeland
Tlf: 982 06 677

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler