Underdirektør

VIL DU JOBBE SOM FAGSJEF OG BIDRA TIL UTVIKLING PÅ BARNEHAGE-, UTDANNING- OG BARNEVERNOMRÅDET I VÅR REGION?

 

Fylkesmannen i Buskerud har ledig et engasjement i 100% stilling som fagsjef i Barnehage-, utdanning- og barnevernavdelingen fram til 31. desember 2018. Fagsjefen inngår i lederteamet på avdelingen. Som fagsjef vil du få delegert lederoppgaver og kunne gå inn som stedfortreder for avdelingsdirektør ved behov. Delegering av ansvar innebærer personal-, budsjett- og resultatansvar på barnevernområdet. Som fagsjef vil du også bidra med saksbehandling på området.

 

Barnehage-, utdanning- og barnevernavdelingen har for tiden om lag 16 årsverk. Vi arbeider med nasjonale strategier, juridisk saksbehandling, tilskuddsforvaltning, veiledning og tilsyn innenfor de nevnte fagområdene. Vi har flere nye tilsyn-, saksbehandlings- og kvalitetsutviklingsoppgaver som utfordrer oss på hvordan vi organiserer arbeidet og utvikler egen kompetanse.

 

Du må påregne å få delegert oppgaver innenfor flere av følgende hovedoppgaver:

•        juridisk saksbehandling

•        tilsyn

•        utviklingsoppgaver

•        forvaltningsoppgaver

•        tverrfaglige oppgaver

 

Vi forventer at du har:

•        relevant høyere utdanning - gjerne på mastergradsnivå

•        arbeidserfaring fra barnevernsektoren

•        relevant ledererfaring – gjerne lederutdanning

•        god kjennskap til offentlig forvaltning

•        god kjennskap til barnevernfeltet

•        stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig

•        gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

•        god skriftlig og muntlig framstillingsevne

•        god formidlingsevne gjennom foredrag og presentasjoner

 

Du må evne å kunne se sammenhenger mellom egne oppgaver og tilgrensende fagfelt. Personlig egnethet vektlegges. Vi legger også vekt på hvordan den som tilsettes kan komplettere avdelingen og lederteamet. Vårt arbeid krever stadig mer effektivisering. Vi trenger derfor ansatte som både har interesse for og god kunnskap om bruk av digitale verktøy.

 

Vi kan tilby deg:

•        interessante og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø

•        gode muligheter for faglig utvikling

•        fleksible arbeidsforhold med mulighet til å påvirke egen arbeidsdag

 

Stillingen er et midlertidig engasjement fram til 31. desember 2018, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen lønnes som underdirektør i stillingskode 1059, brutto årslønn på kr 617 000 – 659 500 i Statens lønnsregulativ. Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Prøvetiden er seks måneder og statlige ansettelsesvilkår gjelder. Arbeidssted er Statens hus i Drammen.

 

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold til ett embete, med delt lokalisering i Drammen, Oslo og Moss. Endringen trer i kraft 1. januar 2019. Ansatte må være forberedt på at det kan skje endringer i organisering, oppgaver og tjenestested som følge av omstillingsprosessen.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om navn på søker kan bli gjort offentlig, selv om søker ber om unntak fra offentlighet.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved avdelingsdirektør Anita Rolland F. Fuglesang, tlf. 32 26 69 60 / 920 92 150.

 

Vi ber deg sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no innen 22. desember 2017.

 

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 22.12.2017

Arbeidssted: Statens hus

Arbeidsgiver:
Fylkesmannen i Buskerud

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler