Underdirektør

Finansavdelingen samordner arbeidet med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Vi skal bidra til at alle viktige økonomiske konsekvenser i en sak er belyst når regjeringen fatter vedtak, for eksempel om statsbudsjettet, lovendringer og ny politikk. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. De ansatte i Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren.

Stillingen som underdirektør i Næringsseksjonen og er ledig fra 1. september 2018. Underdirektøren vil i utgangspunktet ha som oppgave å koordinere arbeidet med budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i saker som gjelder Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet. Seksjonen har i tillegg ansvar for saker i tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Det kreves mastergrad med gode resultater innen økonomi eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning, erfaring fra statlig budsjettarbeid, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode samarbeids- og lederegenskaper. Faglige kvalifikasjoner, god økonomisk forståelse og kjennskap til sentralforvaltningen vil bli vektlagt. Kjennskap til de aktuelle fagområdene vil være en fordel. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Anders Thomas Knutsen, tlf. 415 13 079

Søknadsfrist: 1. august 2018, ref.nr. 22/18. Søknaden merkes med referansenr. 22/18.

Lønn: kr 617.800 – 686.900 + betalt overtid. Høyere lønn kan vurderes i særskilte tilfeller. 

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant Finansdepartementets medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.
Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Vi ønsker også å se vitnemål fra videregående skole. Merk konvolutten med referansenummeret og send til Finansdepartementet, Finansavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Den som tilsettes vil få en klausul om karantene og/eller saksforbud i arbeidsavtalen.

Søknadsfrist: 01.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Anders Thomas Knutsen, avdelingsdirektør
Tlf: 415 13 079

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler