Underdirektør

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe  tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.
Avdeling administrative tjenester (AT) skal ivareta og levere landsdekkende tjenester innenfor områdene: lønn, økonomi, eiendom, og dokumentforvaltning. AT har 300 medarbeidere og tjenestene er organisert i seksjoner og en stab. Vi er organisatorisk underlagt virksomhetsstyringsavdelingen i Skattedirektoratet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Seksjon Dokumentforvaltning er en av fire seksjoner i avdelingen Administrative tjenester. Seksjonens hovedoppgave er forvaltning og utvikling av effektive landsdekkende tjenester i innenfor dokumentforvaltning. Kontinuerlig forbedring er vår arbeids- og ledelsesform, og vi har ambisjon om å være anerkjent som blant de beste innen våre tjenesteområder i offentlig sektor.


Seksjonen består av 11 grupper med til sammen ca. 180 kompetente og serviceinnstilte medarbeidere, og representerer et av landets største fagmiljø innenfor dokumentforvaltning. Dokumentforvaltningen står overfor en spennende utvikling der digitalisering og effektivisering står sentralt.


Hovedoppgavene for Dokumentforvaltning er vedlikehold og videreutvikling av det elektroniske arkivet, samt å ivareta det fysiske arkivet på lokasjonen. I gruppens arbeid med dokumentforvaltning inngår blant annet registrering, distribusjon, journalføring, kvalitetssikring og arkivering av dokumenter. Dokumentforvaltningen har bred kontaktflate mot de ulike fagmiljøene i etaten, veiledning og rådgiving overfor alle brukerne er også en prioritert oppgave.

Til å lede gruppen i Tønsberg søker vi etter en engasjert og endringsorientert leder.

Vi tilbyr

 • muligheten til å bidra til Skatteetatens samfunnsoppdrag
 • utfordrende arbeidsoppgaver og stort fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059) fra kr 650 000 til 730 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid
Vi ber om at vitnemål/attestutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • gode resultater fra tidligere roller
 • fordel med relevant ledererfaring
 • fordel med erfaring fra endringsprosesser og/eller digitaliseringsprosesser

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper

 • trygg personaleder som er tett på sine medarbeidere
 • god gjennomføringsevne og resultatorientert
 • utviklingsorientert og har interesse for digitalisering
 • gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • initiativrik og løsningsorientert
 • evne til å tenke helhetlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt i vurderingen.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.01.2022

Arbeidssted: Tønsberg

Arbeidsgiver:
Dokumentforvaltning, Administrative tjenester - Tønsberg
Anton Jenssens gate 8
3125 Tønsberg

Kontaktperson:
Arnt Knutsen
Tlf: 95 28 12 23

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler