Underdirektører til HR-enheten

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Migrasjonssvingningene påvirker UDI i stor grad og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon og håndtering av kontinuerlige endrings- og omstillingsprosesser. Direktoratet har i dag ca. 1000 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og fem regionkontor. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og et viktig samfunnsoppdrag.

HR-enheten er organisatorisk tilknyttet UDIs direktør og består i dag av 24 medarbeidere som leverer profesjonelle tjenester innen hele HR-området, fra lønn og personaladministrasjon til strategisk utvikling og internkonsulentbistand.

HR-enheten søker nå etter to engasjerte og dyktige underdirektører som kan bidra til videre utvikling av HR som strategisk virksomhetspartner i UDI. I januar 2021 flytter UDI til nye lokaler på Helsfyr, og underdirektørene vil også få oppgaver tilknyttet dette.

Vi tilbyr

En utfordrende lederstilling i en spennende organisasjon der det HR-faglige møter det utlendingsfaglige
En virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
Stillingene lønnes som underdirektør (stillingskode 1059) i lønnsspennet kr 670 000 – 826 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
To prosent trekk til Statens Pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om personen selv har bedt om ikke å bli det. Søkeren vil i så fall bli varslet. Dette er i samsvar med offentleglova.

Kvalifikasjoner

Til teamet som hovedsakelig skal jobbe med fagområdene rekruttering og onboarding, lønn, HRM, arbeidsrett og HMS søkes underdirektør med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Det er en fordel med arbeidsrett i fagkretsen eller om du har arbeidserfaring knyttet til fagfeltet.

Til teamet som hovedsakelig skal jobbe med fagområdene organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, lederstøtte og lederutvikling søkes underdirektør med mastergrad hvor organisasjonspsykologi eller organisasjonsutvikling er i fagkretsen. Annen høyere utdanning kombinert med solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.

Som underdirektør bør du ha ledererfaring fra tilsvarende stilling. I tillegg har du gjerne erfaring fra offentlig sektor. Vi ønsker oss også erfaring med Lean/kontinuerlig forbedring eller lærende organisasjoner.

Vi ber deg presisere i søknaden din hvilken av de to stillingene du søker på.

Personlige egenskaper

Du er en trygg personalleder som er tett på medarbeiderne dine
Du viser stor tillit til dine medarbeidere
Du har god gjennomføringsevne og engasjerer folkene rundt deg
Du er en pådriver i endrings- og utviklingsarbeid og har stor interesse for digitalisering
Du er god til å kommunisere
Du er nysgjerrig og løsningsorientert
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Det er forventet at ledere i UDI lever opp til organisasjonens lederkrav. Dette innebærer at ledere skal oppnå resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsningen på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne sine.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Direktørens stab
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Annette Finsveen
Tlf: 908 40 684

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler