Utstillingsprodusent

Vil du hjelpe oss i det praktiske arbeidet med å planlegge og bygge utstillinger?

Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter rettet mot et bredt allment publikum, og søker etter en utstillingsprodusent til et halvt års engasjement. Ønsket tiltredelse er snarest mulig og senest 6. august.

I år er aktiviteten på utstillingsfeltet ekstra stor, gjennom arbeidet med en permanentutstilling som går inn i sluttfasen, og gjennom større, temporære utstillinger. For å styrke kapasiteten det nærmeste halve året søker vi derfor etter en utstillingsprodusent. Til engasjementet ligger det et ekstra ansvar for å tilrettelegge for ny infrastruktur i et fredet rom der de temporære utstillingene blir satt opp. I dette ligger det intern koordinering med blant andre bygg- og teknisk avdeling, huseier Entra og Byantikvaren.

Utstillingsprodusenten samarbeider nært med den andre utstillingsprodusenten, med prosjektleder for permanentutstillingen og med utstillingsansvarlig. Sistnevnte beslutter utstillingenes endelige innhold og visuelle utforming, mens utstillingsprodusenten står for den praktiske oppfølgingen av utstillingsarbeidet, blant annet som bindeledd til eksterne leverandører som designer, trykkeri og snekker.

Stillingen er  lagt til Oslo og avdelingen Kulturformidling og informasjon. Avdelingen har i dag 16 medarbeidere, med ansvar for arrangementer, utgivelser, utstillinger, omvisninger, bokhandel, resepsjon, sosiale medier, presse, ekstern og intern informasjon. I løpet av et år produserer vi ca. 160 publikumsarrangementer og seks utstillinger på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i tillegg til ca. åtte bokutgivelser og seks filmutgivelser på DVD. Gjennom disse kanalene formidles kulturarven og innholdet i Nasjonalbibliotekets samlinger av litteratur, musikk, film og fotografi til alle i Norge.

Utstillingsprodusenten arbeider i en utstillingsgruppe med en koordinator, og rapporterer for øvrig til avdelingsdirektøren.

Vi tilbyr

 • en spennende jobb i et i et kreativt miljø med høyt tempo
 • et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • arbeid i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • et halvt års engasjement i stillingskode 1434 Rådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 55 - 62, som for tiden utgjør fra kr. 488 000 til 552 800,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Kvalifikasjoner

 • praktisk visuelt orientert utdannelse, realkompetanse kan erstatte formalkrav
 • byggteknisk innsikt
 • erfaring som prosjektleder
 • egnethet jf. avsnitt om personlige egenskaper

Personlige egenskaper

 • selvstendig, effektiv og idérik
 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og fleksibel arbeidsform
 • ansvarsfølelse og nøyaktighet dokumentert gjennomføringskraft

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.06.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsensgate 110
0254 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler