Utvikler med driftserfaring

Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering der mye skal digitaliseres. Vi ser derfor etter flere engasjerte teknologer som vil være med på å forme våre fremtidsløsninger. Vi skal åpne nye, digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og andre myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for effektiv vareførsel over grensen med like konkurransevilkår, og å gjøre det lett å gjøre rett for våre brukere.

Vi leter etter en teknolog som både kan utvikle på våre mikrotjenester i Java og jobbe med hvordan vi setter opp og bruker våre CI/CD-verktøy på best mulig måte i teamet, men også i resten av avdelingen. Du er opptatt av kvalitet, av å levere kontinuerlig, av å automatisere det som bør automatiseres og engasjerer deg i at både teamet og avdelingen kontinuerlig forbedrer seg. Du vil bli viktig i å være med å løfte en av våre viktigste, litt eldre Java-applikasjoner over på ny og moderne plattform. Vi ser derfor etter deg som både er utvikler og som har driftserfaring og kjenner moderne CI/CD-verktøy.

Teknologistacken vår er basert på Java og er under stadig modernisering. Vi er på vei mot en Spring Boot-basert mikrotjenestearkitektur med mikrofrontends i React. Kafka er nylig tatt i bruk, vi har lenge jobbet mot en robust, hendelsesorientert arkitektur. Andre stikkord som dekker både metodikk og teknologi er Openshift, Axon, Jenkins, DevOps og DevSecOps. Vi jobber i smidige, kryssfunksjonelle team og har tro på automatisering og å stadig bli bedre på kontinuerlige leveranser.

Hos oss vil du:

 • inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi
 • delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring
 • være involvert i fremtidige teknologivalg og arkitektur
 • jobbe både med å skrive kode og med verktøyene forbundet med effektiv utvikling for kontinuerlige leveranser
 • jobbe i et fagmiljø som vi kontinuerlig videreutvikler og styrker

Vi ser etter deg som:

 • har erfaring med mange av teknologiene vi benytter og forstår hvordan de kan benyttes til å lage tekniske økosystemer basert på brukerbehov
 • har erfaring med hvordan man lager skyklare løsninger
 • har driftserfaring (Linux/Unix)
 • har erfaring i automatisering og kontinuerlig bygging for kontinuerlige leveranser
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe konstruktivt med teknologer, beslutningstakere og brukere
 • vil ta et helhetlig ansvar og arbeide metodisk for å oppnå resultater
 • følger med på tekniske trender og forstår når de er modne nok til å tas i bruk 

Kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdannelse, minimum bachelorgrad
 • erfaring med utvikling og drift av moderne, Java-baserte applikasjoner
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • bred erfaring fra smidig utvikling og tverrfaglige team
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 618 600 - 817 000 kr per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til kontinuerlig faglig utvikling og kursing
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke våre fremtidige teknologivalg
 • godt miljø i og på tvers av team
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Gunn Skinderviken, gunn.skinderviken@toll.no.

For mer info om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 13.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Gunn Skinderviken, avdelingsdirektør
gunn.skinderviken@toll.no

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler