Utvikler til systemutviklingsavdelingen

Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering der mye skal digitaliseres. Vi ser derfor etter flere engasjerte teknologer som vil være med på å forme våre fremtidsløsninger. Vi skal åpne nye, digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og andre myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for effektiv vareførsel over grensen med like konkurransevilkår, og å gjøre det lett å gjøre rett for våre brukere.

Vi ser etter både juniorer og mer erfarne utviklere. Opplever du at noen av disse overskriftene passer deg, vil vi gjerne at du søker:

 • Frontend-utvikler som er glad i React, JavaScript, komponentbiblioteker og brukersentrerte løsninger
 • Fullstack-utvikler som er glad i React, Java, mikrotjenester og hendelsesorienterte systemer
 • Backendutvikler som er glad i Java, mikrotjenester, hendelsesorienterte systemer og tenker helhetlig rundt data i organisasjonen

Teknologistacken vår er basert på Java og er under stadig modernisering. Vi er på vei mot en Spring Boot-basert mikrotjenestearkitektur med mikrofrontends i React. Kafka er nylig tatt i bruk, vi har lenge jobbet mot en robust, hendelsesorientert arkitektur. Andre stikkord som dekker både metodikk og teknologi er Openshift, Axon, DevOps, DevSecOps og sikker utvikling. Vi jobber i smidige, kryssfunksjonelle team og har tro på automatisering og å stadig bli bedre på kontinuerlige leveranser.

Hos oss vil du:

 • inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi
 • delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring
 • være involvert i fremtidige teknologi- og arkitekturvalg
 • jobbe et sted hvor det pågår mange endringer og det er muligheter for å være med på å forme sin egen arbeidshverdag
 • være med på å bygge samfunnskritiske løsninger
 • jobbe i et fagmiljø som vi kontinuerlig videreutvikler og styrker

Vi ser etter deg som føler at noen av følgende punkter beskriver deg:

 • har erfaring med mange av teknologiene vi benytter og forstår hvordan de kan benyttes til å lage tekniske økosystemer basert på brukerbehov
 • har erfaring med hvordan man bygger systemer med kontinuerlige leveranser 
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe konstruktivt med teknologer, beslutningstakere og brukere
 • vil ta et helhetlig ansvar og arbeide metodisk for å oppnå resultater
 • følger med på tekniske trender og forstår når de er modne nok til å tas i bruk

Kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdannelse, minimum bachelorgrad
 • erfaring som utvikler på en moderne, Java-basert utviklingsplattform
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • bred erfaring fra smidig utvikling og tverrfaglige team
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver, 498 800 - 840 900 kr per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til kontinuerlig faglig utvikling og kursing
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke våre fremtidige teknologivalg
 • godt miljø i og på tvers av team
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 
  
For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Gunn Skinderviken, gunn.skinderviken@toll.no.

For mer info om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 13.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Gunn Skinderviken, avdelingsdirektør
gunn.skinderviken@toll.no

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler