Utviklingsdirektør

Om Skatteetaten
Skatteetaten omorganiserer for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Etaten har valgt en organisasjonsmodell med landsdekkende ansvar.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Skatteetaten leverer gode resultater og rigger seg nå for fremtiden. Er du den rette til å sitte i den nye toppledelsen og gjennomføre viktige endringer som bringer etaten videre?

Den nye toppledergruppen i Skatteetaten består av tolv ledere og ledes av skattedirektøren. Skatteetaten har rundt 6 700 ansatte og ny organisasjonsstruktur vil være gjeldende fra 2019.

Divisjon utvikling
Utvikling er en leveranseenhet som skal være en innovativ pådriver i utviklingen av Skatteetaten. Det innebærer å identifisere og forstå trender, se potensial, og gjennomføre verdiskapende prosjekter og aktiviteter som kan forbedre etatens evne til å utføre samfunnsoppdraget.

Divisjon utvikling skal fremme forslag til forbedring av etatens oppgaveløsning og bygge kunnskap om endringer i omverdenen. Andre viktige oppgaver er å utarbeide felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for helhetlig prioritering av risikoområder, og tilrettelegge for kunnskapsdeling.

Divisjonen skal også fremme forslag til forbedring av etatens oppgaveløsning og utføre oppdrag som ivaretar sammenhengen mellom regelverk, prosesser, teknologi og organisasjon, i tidlige faser av utviklingen.

Utvikling vil bestå av ca. 50 årsverk. Utviklingsdirektør har arbeidssted i Oslo sammen med divisjonens to avdelinger.

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen kontakte Geir Fottland eller Erik Vaag på tlf. 22 06 87 00 eller på iscogroup.no.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som direktør i kode 1062, etter avtale.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
ledererfaring på overordnet nivå i større, kompleks virksomhet
erfaring fra å lede i endrings- og digitaliseringsprosesser
erfaring fra arbeid med analyser, metode- og modellutvikling
solid erfaring fra prosjektledelse, endrings- og utviklingsstøtte

Personlige egenskaper

forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov
er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus
er samlende og helhetlig orientert
er god til å kommunisere og skape engasjement
har integritet pågangsmot og gjennomføringsevne

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.03.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Geir Fottland eller Erik Vaag i ISCO Group
Tlf: tlf. 22 06 87 00

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler