Utviklingsorientert og helhetsfokusert leder til vår styringsstab, divisjon Innsats

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten divisjon Innsats søker etter en faglig dyktig og endringsorientert leder til vår styringsstab. Vi ser etter deg som er flink til
å motivere og inkludere andre, er handlekraftig, og har en positiv væremåte. Har du i tillegg
evne til å tenke strategisk og helhetlig, og er opptatt av utvikling - da kan
det være nettopp deg vi ser etter. 

Noen av dine viktigste oppgaver vil være å lede arbeidet med å fastsette mål,
oppdrag og resultatkrav for divisjon Innsats. Staben har ansvar for divisjonens leveranser knyttet til vertikal styring (planlegging, budsjettering og rapportering). Den har også ansvar for å sammenstille og utarbeide forslag til prioriteringer innen de horisontale samhandlingsområdene tjenesteproduksjon, utvikling og risiko/analyse/etterlevelse. Staben er delt i to, hhv. Strategi og Utvikling, og Styring og Økonomi, består av ca. 30 personer, og kjennetegnes ved en god kultur for deling og involvering, godt engasjement og høyde under taket. 

Du har evne til å håndtere flere ansvarsområder og oppgaver på en gang, og kan jobbe både strategisk og operativt. Stillingen dekker mange fagområder og er en sentral stilling for både divisjon og etat.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.  

Vi tilbyr

 • spennende oppgaver i en divisjon i kontinuerlig endring
 • kompetanseutvikling
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. 850.000 - 1.050.000, avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad, gjerne innen strategi og ledelse. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.  Utenlandske utdanninger må være godkjent av NOKUT. 
 • Erfaring med personal- og endringsledelse
 • Erfaring fra et eller flere av fagområdene du skal lede, fortrinnsvis fra statlig sektor
 • Ønskelig med erfaring fra strategiprosesser, eksempelvis implementering av produkt- og prosessledelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Samarbeidsorientert
 • Helhetsorientert
 • Utviklings- og endringsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.05.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Schweigaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Cecilie Skarphagen
Tlf: 977 84 881

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler