Utviklingsorientert rådgiver søkes til Aksjonærregisteret 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Innhenting er en av tre avdelinger i divisjon informasjonsforvaltning. Avdelingen har ca. 110 ansatte og hovedoppgave er å innhente, forvalte og kvalitetssikre informasjonskilder etaten har. Hovedansvaret for avdelingen er å sikre opplysninger av god kvalitet til rett tid, samt utvikle informasjonskildene i tråd med nye behov. 

Aksjonærregisteret er et landsdekkende register som inneholder informasjon om selskapshendelser og aksjetransaksjoner i alle norske og noen utenlandske aksjeselskaper, og benyttes til manuell og maskinell saksbehandling.

Vi er to grupper på 27 medarbeidere, lokalisert i Haugesund, og du vil i hovedsak samarbeide med kollegaer på egen lokasjon og mot Skattedirektoratet i Oslo. Vi søker etter nye medarbeidere som ønsker å bidra med sine kunnskaper og erfaringer i den kommende utviklingen av Aksjonærregisteret.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 570 000 – kr 630 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påberegnes.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå innen revisjon, analyse eller finans
 • relevant erfaring fra bank, revisjon eller finans, gjerne som konsulent
 • analysekompetanse
 • evne til å sette seg inn i regelverk  
 • gode formuleringsevner
 • god digital kompetanse
 • ønskelig med erfaring med kjøp og salg av aksjer
 • ønskelig med erfaring med selskapsrett og opprettelse av selskaper 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er engasjert og tar initiativ
 • utviklingsorientert  
 • kan jobbe selvstendig  
 • analytisk og evne til å tenke helhetlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.09.2019

Arbeidssted: Haugesund

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Karmsundgata 192
5527 Haugesund

Kontaktperson:
Ståle Halvorsen
Tlf: 527 33 086

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler