Veileder

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Trives du med å veilede andre, kan du være den vi ønsker med på laget! 

Avdeling utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Gruppen i Sandvika har egen veiledningstjeneste i tillegg til et tverrfaglig miljø for håndtering av selskap i det internasjonale segmentet.

Vi søker en engasjert person som ønsker å arbeide i vår veiledningstjeneste.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte oppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434) fra kr 420.000 - 540.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere relevant utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor service, økonomi, og/eller samfunnsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Særlig relevant erfaring innen service kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du har god digital kompetanse
 • Du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Nyutdannede oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Du er serviceorientert
 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Du setter pris på at arbeidsoppgavene er i kontinuerlig utvikling og tar ansvar for egen læring
 • Du trives i et miljø med mye samhandling og høyt tempo

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.08.2020

Arbeidssted: Sandvika

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Elias Smiths vei 24
1337 Sandvika

Kontaktperson:
Line M Bøe Haugen
Tlf: 917 42 354

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler