Veileder/saksbehandler

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker en medarbeider til skatteetatens kontor i Skien. Stillingen er plassert i divisjon Brukerdialog, avdeling Innland, seksjon 5 gruppe 12. Gruppen har oppgaver som veiledning og ID-kontroll. Videre har vi ansvar for oppgaver knyttet opp mot merverdiavgiftsforvaltningen. Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide for å bedre etterlevelsen til skattepliktige virksomheter og personer, herunder informere og veilede. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Referansenummer 2019/9588.

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver kode 1434 fra kr 420 000 til kr 540 000 avhengig av kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelornivå for eksempel innen økonomi, jus, pedagogikk, kommunikasjon med videre. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • God skriftlig og muntlig fremstilling både på norsk og engelsk.
 • Inneha digitale ferdigheter - kunne bruke data som arbeidsverktøy, både fagsystemer og Microsoft Office-programmer. 
 • I tillegg er det ønskelig med kompetanse innenfor regnskap, merverdiavgift og skatt, fremmedspråk utover engelsk, gjerne øst-europeisk.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Like å være i kontakt med mennesker og yte service i et hektisk miljø.
 • Læringssøkende
 • Brukerfokus
 • Være fleksibel og ha lyst til å være med på en utvikling sammen med oss for å nå Skatteetatens mål
 • Engasjert og positiv

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.05.2019

Arbeidssted: Skien

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Myren 12
3718 Skien

Kontaktperson:
Elin Øvstebø
Tlf: 945 37 501

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler