Veileder/saksbehandler Bergen

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Avdeling Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med brukerne i alle kanaler som for eksempel skranke, telefon, e-post, chat, Facebook, skriftlige henvendelser m.m. Brukerkontakt har også ansvar for ID-kontroll, forbyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne våre.  

Ved kontoret i Bergen søker vi etter to veiledere/saksbehandlere til spennende og utviklende oppgaver, med hovedvekt på saksbehandling innen fagområdene skatt og merverdiavgift som direkte er relatert til brukerne våre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • arbeid med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og et godt fagmiljø 
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) fra kr 420 000 - kr 500 000, eventuelt rådgiver (kode 1434) fra kr 420 000 - kr 540 000, avhengig kvalifikasjoner og erfaring. Skatteetaten har 6 måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • du har høyere utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor fagområdene service, kommunikasjon, rettsvitenskap, økonomi, digitalisering, pedagogikk - internasjonale grader å være NOKUT-godkjent
 • du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk 
 • det er ønskelig med kjennskap til utviklings- og forbedringsarbeid 

Nyutdannede oppfordres til å søke.  

Personlige egenskaper

 • du identifiserer deg med etaten sine verdier: Profesjonell, imøtekommende og nytenkende  og du ønsker å bli utfordret
 • du er fleksibel og har evne til å sette deg raskt inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du jobber effektivt og systematisk innen gitte frister
 • du er serviceorientert og liker å jobbe med mennesker 
 • du har evne til å kombinere selvstendig oppgaveløsing og arbeid i team
 • du bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø           

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.05.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Hildegunn Abbedissen
Tlf: 990 10 486

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler