Veileder/saksbehandler - Stavanger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med etatens brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook m.m. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne. Seksjonen har ansvar for spørsmål på utlandsområdet

Vi søker deg som:

 • vil ha en jobb som setter deg i direkte kontakt med befolkningen
 • vil skape gode brukeropplevelser
 • er opptatt av å lære, og synes det er spennende med utvikling og endringer
 • setter personlige mål for god resultatoppnåelse
 • er ansvarlig og forstår viktigheten av rollen som veileder

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens personalkasse som er en av Norges beste pensjonsordninger 

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 420 000 - kr 500 000 eller rådgiver (kode 1434) fra kr 420 000 - 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes om prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   

Kvalifikasjoner

 • du har høyere utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor service, kommunikasjon, økonomi, rettsvitenskap, digitalisering, pedagogikk og/eller samfunnsfag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • du har god digital kompetanse
 • du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig svært godt
 • nyutdannede oppfordres til å søke 

Personlige egenskaper

 • du er serviceorientert
 • du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • du setter pris på at arbeidsoppgavene er i kontinuerlig utvikling og tar ansvar for egen læring
 • du trives i et miljø med høyt tempo 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.11.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Helene Kyllesø Waage
Tlf: 41 43 47 58

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler