Veileder/saksbehandler

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du bli vår nye medarbeider på skattekontoret i Vadsø?

Vadsø kommune har ca. 6000 innbyggere. Vadsø kommune tilbyr et rikt kulturliv og et allsidig idrettstilbud. Byen har gode offentlige kommunikasjoner og et godt utbygd skole- og barnehagetilbud. Nærhet til ulike tjenester, gjør til at tidsklemma merkes ikke så godt her oppe i nord.  Det er godt å bo i Vadsø. Les om Vadsø på www.vds.no. 

Kontoret i Vadsø har for tiden 18 medarbeidere. Hovedoppgaven for kontoret i Vadsø er fastsetting og kontroll av skatt samt publikumsveiledning og id kontroll.

Vår nye medarbeider skal jobbe i publikumsveiledning og foreta  ID-kontroll. Det er også ønskelig at vedkommende deltar i arbeidet med kvalitetssikring og oppfølging av skattemeldingen for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Noe reisevirksomhet kan påregnes. 

Vi tilbyr

 • mulighet til å arbeide med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstid
 • raus personal politikk
 • medlemskap i statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordning.

Stillingen lønnes som  førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434) fra kr 420 000 - kr 540 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks mnd regnes som prøvetid.

Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no

Kvalifikasjoner

 • du har høyere utdanning på høgskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis bachelor eller høyere, for eksempel innen jus, økonomi, kommunikasjon og samfunnsfag. Internasjonal grad må være godkjent av NOKUT.
 • lang og relevant erfaring kan veie opp krav om høyere utdannelse. 
 • du må ha gode IKT kunnskaper og tall forståelse
 • du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Språkkunnskaper utover engelsk er en fordel.
 • erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid er ønskelig
 • erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel , men nyutdannede er også velkommen til å søke

Personlige egenskaper

 • du deler kunnskap, inspirerer og motiverer andre
 • du er engasjert og positiv
 • du har gode samarbeids-  og kommunikasjonsevner
 • du har evne til å strukturere og planlegge arbeidet
 • du trives i en hektisk hverdag med høyt arbeidstempo
 • du er læringsvillig, omstillingsdyktig og endringsorientert 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Vadsø

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Damsveien 1
9800 Vadsø

Kontaktperson:
Marit Strige
Tlf: 481 28 098

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler