Veileder / saksbehandler

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har som oppgave å i vareta kontakten med etatens brukere i alle
kanaler som skranke, telefon, e-post, facebook, chat mm. Avdelingen har også
ansvar for ID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder. Kontoret i Bodø
har landsdekkende ansvar for veiledning på facebook, og bidrar med innhold til www.skatteetaten.no.

Vi søker 3 læringsvillige endringsagenter som er klare til å kommunisere med våre brukere
og utvikle innhold til våre digitale kanaler.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) / rådgiver (kode 1434) / seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 420.000 - kr 630.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor fagområdene service, kommunikasjon, pedagogikk, økonomi eller samfunnsfag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du har god digital kompetanse
 • Du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Du bør ha erfaring med å produsere innhold til digitale kanaler
 • Nyutdannede oppfordres til å søke      

Personlige egenskaper

 • Du er serviceorientert, interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • Du trives i et miljø med høyt tempo og stort spenn i oppgaver
 • Du har god formidlingsevne, muntlig og skriftlig
 • God forståelse for digitale kommunikasjonsplattformer
 • Du har evne til å jobbe selvstendig, har gode samarbeidsevner og bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Moloveien 20
8003 Bodø

Kontaktperson:
Liv Marit Schjem
Tlf: 920 88 279

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler