Veileder / saksbehandler

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har som oppgave å i vareta kontakten med etatens brukere i alle
kanaler som skranke, telefon, e-post, chat, mm. Avdelingen har også ansvar for
ID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder. Kontoret på Steinkjer har et
landsdekkende ansvar for særavgifter og har nylig fått overført oppgaver
knyttet til omregistreringsavgift fra Statens vegvesen.

Vi søker 8 læringsvillige endringsagenter som er klare til å kommunisere med våre brukere.
5 av stillingene er faste og 3 er midlertidige stillinger.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) / rådgiver (kode 1434), fra kr 420.000 - kr 525.000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan seniorrådgiver (kode 1364) vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor fagområdene service, kommunikasjon, pedagogikk, økonomi eller samfunnsfag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du har god digital kompetanse
 • Du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Nyutdannede oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Du er serviceorientert, interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • Du trives i et miljø med høyt tempo og stort spenn i oppgaver
 • Du har god formidlingsevne, muntlig og skriftlig
 • God forståelse for digitale kommunikasjonsplattformer
 • Du har evne til å jobbe selvstendig, har gode samarbeidsevner og bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Steinkjer

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Strandveien 38
7713 Steinkjer

Kontaktperson:
Tove Janita Reitan
Tlf: 450 36 709

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler