Veileder/saksbehandler

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Brukerkontakt har som oppgave
å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som skranke, telefon,
e-post, chat og Facebook mm. Brukerkontakt har også ansvar for ID-kontroll,
forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert
til brukerne.

Vi søker nå etter veileder/saksbehandler på Hamar.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) fra kr 420 000 - kr 500 000 eller rådgiver (kode 1434), fra kr 420 000 - kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • du har høyere utdanning på bachelornivå, gjerne innenfor fagområdene service, kommunikasjon, juridiske fag, økonomi, digitalisering, pedagogikk - internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • du har god digital kompetanse
 • du behersker norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, meget godt
 • erfaring fra service- eller veiledningstjeneste er ønskelig

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

 • du er profesjonell og serviceorientert, og liker å jobbe med mennesker
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • du trives i et miljø med høyt tempo og stort spenn i oppgavene
 • du har evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • du er fleksibel og imøtekommende og evner å tilegne deg ny kunnskap
 • du bidrar til et godt arbeidsmiljø   

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.05.2019

Arbeidssted: Hamar

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Torggata 44
2317 Hamar

Kontaktperson:
Jan Mobæk
Tlf: 995 18 217

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler