Veileder/saksbehandler

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Seksjon 2 har enheter i Kristiansand, Drammen og Hamar og er til sammen ca 150 medarbeidere.

Vi søker nå etter veileder/saksbehandler i Drammen.

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) fra kr 420 000 - kr 500 000 eller rådgiver (kode 1434) fra kr 420 000 - kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • du har utdanning tilsvarende bachelornivå, gjerne innen økonomi, kommunikasjon og digitalisering - internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • du har gode formulerings- og formidlingsevner både på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • du har god økonomisk forståelse
 • du har god digital kompetanse 

Personlige egenskaper

 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er utadvendt og fleksibel
 • du har evne til å jobbe selvstendig og strukturert 
 • du har analytiske evner 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.05.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Gamle Kirkeplass 7
3019 Drammen

Kontaktperson:
Katarina Gundersen
Tlf: 454 04 193

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler