Veileder/saksbehandler

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerkontakt er en av fire  avdelinger i divisjon Brukerdialog som har som oppgave å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som telefon, skranke, chat, Facebook og skriftlige henvendelser. Seksjon 2 har enheter i Kristiansand, Drammen og Hamar og er til sammen ca. 150 medarbeidere.

Vi søker nå etter veileder/saksbehandler i Kristiansand.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) fra kr 420 000 til kr 500 000 eller rådgiver (kode 1434) fra kr 420 000 - kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • du har utdanning tilsvarende bachelornivå, gjerne innen kommunikasjon, digitalisering, økonomi eller liknende - internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • du har gode formulerings- og formidlingsevner, både på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig
 • du har god økonomisk forståelse
 • du har god digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er utadvendt og fleksibel
 • du har analytiske evner 
 • du har evne til å jobbe selvstendig og strukturert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.05.2019

Arbeidssted: Kristiansand

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Kjøita 42
4630 Kristiansand

Kontaktperson:
Kathrine Mål Simonsen
Tlf: 401 01 360

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler