Veiledere i Kristiansand

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Brukerkontakt  har som oppgave å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som telefon, skranke, chat, Facebook og skriftlige henvendelser. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne. Gruppen i Kristiansand søker nå etter veiledere på fagområdene folkeregister og skatt.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens personalkasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. 

Stillingen lønnes om førstekonsulent (kode 1408), fra kr 420 000 - kr 500 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes om prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha minimum bachelorgrad, gjerne innen kommunikasjon, digitalisering, økonomi eller liknende. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du må ha gode formulerings- og formidlingsevner, både på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig.
 • Du bør ha god økonomisk forståelse.
 • Du bør ha god digital kompetanse. 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er utadvendt og fleksibel.
 • Du tar ansvar for egen læring og utvikling.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og strukturert.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.11.2019

Arbeidssted: Kristiansand

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Kjøita 42
4630 Kristiansand

Kontaktperson:
Roar Tryfoss
Tlf: 95848987

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler