Veiledere/saksbehandlere i Bergen

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med etatens brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook og skriftlige henvendelser. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne. Gruppene i Bergen består av 50 engasjerte medarbeidere med tverrfaglig kompetanse. Hos oss får du meningsfylte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. 

Stillingene lønnes som førstekonsulent (kode 1408) fra kr 420 000-500 000 eller rådgiver (kode 1434) fra kr 420 000-540 000, avhengig av kvalifikasjoner.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • Du har en bachelorgrad, gjerne innenfor fagområdene service, kommunikasjon, økonomi, digitalisering, pedagogikk eller juridiske fag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du har god digital kompetanse
 • Du behersker norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, meget godt
 • Det er ønskelig med erfaring fra service- eller veiledningstjeneste

Personlige egenskaper

 • Du er profesjonell og serviceorientert
 • Du har gode kommunikasjonsevner og liker å jobbe med mennesker
 • Du tar ansvar for egen læring og utvikling, og setter deg lett inn i nye oppgaver  
 • Du trives i et miljø med høyt tempo og variasjon i oppgaver  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.12.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Eivind Kongshaug
Tlf: 917 38 627

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler