Verdsettelsesrådgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av fellesskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. 

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
 Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.
 
MAP/APA er en seksjon i avdeling storbedrift i divisjon Innsats, og består av ca. 10 jurister og økonomer. Seksjonen har fra Finansdepartementet fått delegert ansvaret som kompetent myndighet etter skatteavtalene i saker om allokering av skattepliktig overskudd i internasjonale konsern (internprising). Ansvaret omfatter tvisteløsning mellom stater i saker om internasjonal dobbeltbeskatning (Mutual Agreement Procedure - MAP) og inngåelse av avtaler med andre stater for å hindre internasjonal dobbeltbeskatning (Advance Pricing Agreements – APA).
 
For å bistå og rådgi de enkelte teamene i storbedriftsmiljøet og styrke vår evne til å håndtere komplekse verdsettelsesrelaterte og øvrige finansielle problemstillinger, er det opprettet en egen gruppe medarbeidere med tilhørighet i flere deler av vår organisasjon. Til denne gruppen søker vi etter en verdsettelsesrådgiver som vil ha tilhørighet i MAP/APA seksjonen.
 
Våre verdsettelsesrådgivere skal gi den enkelte saksbehandleren det best mulige beslutnings­grunnlaget i form av analyser og råd som er faglig forankret, kvalitetssikret, relevante og konsistente i sin tilnærming. Foruten å bidra i MAP/APA prosesser bistår våre verdsettelsesrådgivere også øvrige team.
 
Som verdsettelsesrådgiver vil du bidra i et team på 2-3 personer som settes opp for å bistå i
en konkret sak og du vil til enhver tid kunne være involvert i og arbeide med flere saker.
           
Du vil bistå og rådgi de enkelte saksbehandlere med særskilt verdsettelseskompetanse i saker og forhandlinger knyttet til verdifastsettelsesspørsmål eller problemstillinger med betydelig innslag av verdifastsettelsesrelaterte og/eller komplekse finansielle/økonomiske forhold.  
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker

utfordrende oppgaver og store fagmiljø

kompetanseutvikling

fleksitid og betalt overtid

trening i arbeidstiden

en raus personalpolitikk

medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.              
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 465 000 – 560 000, eller som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 524 200 – 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

relevant økonomiutdanning på masternivå med relevante fagkombinasjoner innen finans/økonomi og med gjennomgående gode eksamensresultater

nyutdannet eller med noen års relevant erfaring som for eksempel erfaring fra et anerkjent rådgivnings- eller revisjonsmiljø

god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

gode Excel ferdigheter

sterke analytiske evner og god forretningsforståelse

Personlige egenskaper

strukturert og med sans for presisjon

evne til å se helhet og få frem kjernen i en kompleks problemstilling og/eller omfattende datagrunnlag

profesjonell med evne til å innta en rådgivende rolle

gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i tverrfaglige team

evne til å arbeide selvstendig og på prosjektbasis

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 20.05.2019

Arbeidssted: Sandvika

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
elias smiths vei 22-24
1337 Sandvika

Kontaktperson:
Arthur Kristoffersen
Tlf: 41201692

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler