Vi er på utkikk etter en fremtidsrettet underdirektør i juridisk stabI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten er i utvikling og vi er nylig omorganisert. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv
ressursutnyttelse, økt likebehandling, økt faglig og teknologisk
utviklingskraft.

Juridisk stab sin rolle er å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling innenfor alle
divisjonens ansvarsområder. Vi har et omfattet overordnet ansvar for
divisjonens anvendelse av materielle og prosessuelle regler om inntektsskatt,
merverdiavgift og særavgifter for lønnstakere, næringsdrivende og selskaper. I
tillegg mottar vi løpende utredningsoppdrag fra Finansdepartementet, og vi er
divisjonens kontaktpunkt overfor Juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Vi deltar i etatens største utviklingsprosjekter og
er opptatt av å digitalisere rettsanvendelsen knyttet til både interne
arbeidsprosesser og de brukerrettede systemene.

Vi søker deg som ønsker å bidra til
den utviklingen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor vi både
lever med en høy utviklingstakt knyttet til utviklingen av tjenester og hvor vi
også skal sikre høy grad av rettssikkerhet og likebehandling. Vi har et
utstrakt samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer og vi søker etter en leder med
fokus på å kombinere teknologi og juss. Ledere i Skatteetaten motiveres av å
være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å
utvikle eget lederskap. Vi server fagmiljø over hele landet, men juridisk
stab i Innsats har kontorsted i Oslo.

Vi ser etter en leder som aksepterer og håndterer krevende mål med entusiasme; arbeider hardt og legger ned ekstra tid når det er
nødvendig; Identifiserer egne utviklingsbehov og tar i bruk muligheter for
videreutvikling eller opplæring.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 800.000 til 1 000 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • ledererfaring og kunnskap om fagområdet du skal lede, god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
 • god virksomhetsforståelse og forståelse av brukernes behov

Personlige egenskaper

 • gode planleggings- samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å skape engasjement
 • interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • er endringsorientert og tilpasningsdyktig til etatens skiftende rammevilkår
 • blir motivert av de påvirkningsmulighetene du får ved å være leder i en organisasjon med høy endringsagenda
 • trives med høyt arbeidstempo
 • skape relasjoner og nettverk    
  Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Monica Sivertsen
Tlf: 975 40 201

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler