Vi har ledig stilling som controller

Kartverket søker controller til kontoret i Stavanger. Stillingen vil være en del av staben i sjødivisjonen som i dag har seks medarbeidere. Controlleren skal sikre korrekt regnskap, analysere og følge opp resultater i sjødivisjonen.

Kartverket er et bruttobudsjettert forvaltningsorgan som fører regnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Vi har behov for å styrke bemanningen og tilføre kompetanse på økonomiområdet i sjødivisjonen. Stillingen som controller er en del av et større fagmiljø i den sentrale regnskapsenheten ved hovedkontoret i Hønefoss.

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntaket ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre og sikre korrekt regnskap løpende og ved periodeavslutning, inkludert avstemming av balanseposter
 • Analyser i forbindelse med måneds-, tertial- og årsregnskap i sjødivisjonen
 • Budsjett og prognosearbeid inkludert rådgivning til lederne
 • Oppdatere sjødivisjonen sine prosedyrer innen regnskapsområdet
 • Bidra til videreutvikling av økonomiprosessene med vekt på digitalisering, forenkling og effektivisering
 • Bidragsyter inn mot controllerforum som er en samarbeidsarena for alle controllere i Kartverket
 • Andre oppgaver av økonomisk/administrativ art kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Må ha høyere økonomisk utdanning, fortrinnsvis mastergrad (minimum bachelorgrad)
 • Regnskapsrelatert erfaring (minimum 10 år) kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Må ha minimum 6 års relevant arbeidserfaring fra økonomi og regnskapsarbeid, fortrinnsvis i offentlig sektor
 • Erfaren bruker i Excel og forretningssystemer, fordel med erfaring i Agresso
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk
 • Kjennskap til statens regnskapsstandard (SRS) er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Systematisk og strukturert
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Positiv

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver, kode 1434, fra kr. 550 000,- til kr. 650 000,- per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.

I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.

Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Søknadsfrist: 24.09.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Sven Peder Klungtveit, stabsdirektør
sven.peder.klungtveit@kartverket.no
Tlf: 917 32 955

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler