Vi ser etter en leder til vår gruppe Test! Kanskje er det deg?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. 

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du interesse for å ivareta og forvalte våre metoder og kompetanser på området test? Vi søker etter en leder for vår enhet som har ansvaret for kompetanseområdet Test i IT divisjonen i Skatteetaten.

Forventninger til brukervennlige og stabile løsninger er høyere enn tidligere. Det skal leveres hyppigere enn tidligere, og graden av kompleksitet knyttet til IT-systemene øker. Smidige metoder og stadig hyppigere leveranser utfordrer den tradisjonelle testlederrollen mer enn noen gang.

Gruppen består i dag av 12 høyt kompetente kunnskapsmedarbeidere som har ansvaret for testmetoden i Skatteetaten. Både leder og medarbeidere jobber med test i ulike prosjekt- og linjeteam, der de bidrar til å sikre god kvalitet på leveransene fra Skatteetaten.

Vi søker en tydelig leder som kan balansere virksomhetens behov og medarbeidernes ønsker. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer, og ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Avdeling Prosjekt og portefølje, gruppe Test er blant annet ansvarlig for å forvalte og utvikle etatens ikke-funksjonelle krav innen test​, forvalte og utvikle etatens testdatastrategi og testautomatiseringsstrategi. Enheten er også ansvarlig for å ivareta metode og kompetanse innenfor området Test i etaten. Gruppen er en del av avdeling Prosjekt og portefølje, sammen med ulike kompetanseenheter som bemanner våre utviklingsoppgaver.    

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 800 000 – kr 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på bachelornivå
 • erfaring med å lede, følge opp og utvikle medarbeidere
 • erfaring med testgjennomføring i en større organisasjon med en stor utviklingsportefølje
 • erfaring fra store organisasjoner med kompleksitet både ift. teknologi og antall prosjekter
 • god IT forståelse og god kjennskap smidige utviklingsprosesser og beste praksis innen testmetode
 • praktisk erfaring med testledelse og testgjennomføring av større IT-prosjekter
 • erfaring med tilrettelegging av test mot eksterne, med tanke på testmiljø og testdata
 • sertifisering innen test som fagområde (ISTQB)
 • erfaring med syntetiske testdata og tverretatlig samarbeid
 • god kjennskap til bruk av testverktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
 • interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
 • har evne til å tenke helhetlig og ta ansvar utover eget ansvarsområde
 • har forhandlingsevne og evne til å finne gode pragmatiske løsninger gjennom dialog

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.01.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Kate Høiback
Tlf: 975 66 702

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler