Vi ser etter vikar med erfaring fra og interesse for matrikkelen

Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legger til rette for effektivt bruk av disse. Vi gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og bygningsetatens virksomhetsområder.

Matrikkelenheten har ansvar for å registrere alle vedtaksbaserte opplysninger om adresse, bygg og eiendom for Oslo kommune i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Vi utfører saksbehandling i forbindelse med tildeling av adresser, saksbehandler krav om retting av matrikkelopplysninger og behandler forespørsler om innholdet i matrikkelen. Matrikkelenheten har også ansvaret for saksbehandling av sammenslåing av eiendommer og sletting av seksjonering. Vi veileder internt og eksternt, og betjener en svartjeneste for å opplyse om bolignummer.  Vi forbedrer kvalitet på dataene med tanke på digitalisering av offentlige tjenester.

Som senioringeniør i matrikkelenheten vil du ha komplekse og viktige registreringsoppgaver i matrikkelen som følge av saksbehandling etter relevant lovverk. Hovedvekten vil være på bygningsdelen.
Du vil få oppgaver knyttet til å forbedre kvalitet i matrikkelen i den daglige produksjonen, men også bli utfordret på å utvikle og forbedre arbeidsmetoder og rutiner. Ledelse av mindre prosjekter innenfor avdelingen kan være aktuelt.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen. Vennligst oppgi i søknaden om annen stilling kan være av interesse.

Vi tilbyr

 • et spesialisert fagområde i stor utvikling
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • trening i arbeidstiden
 • fleksitidsordning og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • en arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Oslo
 • lønn etter lønnstrinn 48-53, som tilsvarer fra kr 685 600 til kr 751 400 per år

Kvalifikasjoner

 • Du har master innenfor relevante fagområder
 • Du er sertifisert til å registrere i matrikkelen og har god kjennskap til matrikkelloven, føringsinstruks og annet matrikkelrelevant lovverk
 • Du har generelt god IT-kompetanse med spesiell kompetanse på matrikkelsystemet og tilhørende databaser og programvare
 • Du uttrykker deg meget godt på norsk både skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel med erfaring i prosjektledelse
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du har stor arbeidskapasitet og evne til å oppnå resultater
 • Du jobber selvstendig og er strukturert, grundig og nøyaktig
 • Du kommuniserer godt om faglige spørsmål og liker å dele kunnskap

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.08.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for geodata
Akersgata 51
0180 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler