Vi søker 1-2 Jurister til Storbedrift i BergenI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging
for å sikre god  etterlevelse. Dette omfatter områder med både stor kompleksitet
og høy risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge
opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats
skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen
består av rundt 1500 årsverk.

Avdeling Storbedrift i Bergen, søker 1-2 jurister som ønsker å arbeide med
sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist i storbedriftsavdelingen
vil du være med å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges
største konsern.

Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling, samt tett oppfølging og
veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og
økonomer, og få god og bred innsikt i skatterett og regnskap. Du vil inngå i et
godt faglig og sosialt miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og
samhandling.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger
Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi
gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som
vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413)  fra kr 475 000 – kr 650 000,  eller som seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 600 000 – kr 850 000, avhengig av kvalifikasjoner.
  
De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, fortrinnsvis med gode eksamensresultater  
 • internasjonale grader må være godkjent av NOKUT 
 • for å kvalifisere til stilling som seniorskattejurist kreves minst 3 års erfaring innen arbeid med skattemessige og/eller avgiftsrettslige problemstillinger 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • analytiske evner og evne til å identifisere skatte-og avgiftsrisiko 
 • nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger 
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig 
 • bidrar til å finne løsninger i faglige team 
 • strukturert og fleksibel  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.06.2020

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Camilla Reinertsen
Tlf: 975 64 341

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler