Vi søker analytiker til avdeling Innsikt, divisjon Innsats

Innsats vil ha ansvaret for å ta ned prioriterte risikoer og redusere trusselen knyttet til svart arbeid og økonomisk kriminalitet. Divisjonen har rundt 1500 årsverk. Divisjonen består av fem avdelinger der avdeling Innsikt utgjør ca 80 årsverk. Innsikt skal identifisere og kartlegge nye risikoer.

Til avdeling Innsikt søker vi en engasjert, positiv og kreativ analytiker til en av gruppene i Oslo. Gruppa er tverrfaglig sammensatt og består av 14 medarbeidere som skal jobbe med nye risikoer og trender. Vi skal vurdere om det er behov for ytterligere kunnskap om risikoen, samt vurdere og teste ulike metoder og virkemidler for å håndtere risikoen. Den tverrfaglige kompetansen gjør gruppa til en felles ressurs for divisjon Innsats og skal bidra til at divisjonen utvikler seg i tråd med etatens endringsagenda.

Den som blir ansatt skal også jobbe i prosjekter med Skatteetatens analyseteam. Dette innebærer samarbeid med ulike fagmiljøer på tvers av organisasjonen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle spørsmål
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 480 000 til kr 570 000 eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 520 000 til kr 690 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på minimum mastergradnivå som samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi eller tilsvarende
Særlig relevant erfaring kan i visse tilfeller oppveie krav til utdanning
Erfaring med å behandle store datamengder og med statistiske analyser av kvantitative data
Beherske avanserte analyseverktøy som f.eks Stata, R, SPSS
Fordel med erfaring med databaser og SQL
Fordel med kjennskap til skatt og avgift

Personlige egenskaper

Ønsker nye utfordringer og å bidra til etatens utvikling
Er engasjert, løsningsorientert og tar initiativ
Arbeider strukturert og nøyaktig
Lærevillig og fleksibel i utførelsen av arbeidsoppgavene
Samarbeider godt med andre
Liker å arbeide med sammensatte problemstillinger
Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.01.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Vidar Leithe
Tlf: tlf. 901 50 119

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler