Vi søker deg som er nyutdannet og interessert i data og digitalisering

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.


Ønsker du å forenkle offentlig sektor og bidra til å realisere potensialet som ligger i det offentliges data? Bli informasjonsarkitekt hos oss!    
 
Avdeling Deling skal sørge for orden i eget hus, sikre etatens realisering av 'Kun en gang' og skape grunnlag for nye samfunnsnyttige tjenester alene og i samarbeid med andre interessenter. Vi søker engasjerte ressurser som kan se Skatteetatens og det offentliges informasjonsområder i sammenheng. Vi skal gjennom forenklinger bidra til forbedret forvaltning og mer effektiv gjenbruk av informasjon. Avdelingen har et ledende miljø innen offentlig informasjonsforvaltning og trenger deg som vil bidra til å utforme forvaltningen av vår fremste ressurs – informasjon.

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. 
 • stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 500 000 - kr 600 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

Noe reisevirksomhet må påregnes.    

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.


Ref.nr: 2019/9608  

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på masternivå, relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • kunnskap, forståelse og interesse for informasjonens rolle som verdiskaper
 • kjennskap til begrepsarbeid og regelverksutforming
 • kompetanse på informasjonsmodellering og dokumentasjon av informasjonsområder
 • interesse for arbeid med forvaltning av strukturert informasjon
 • kjennskap til modelleringsverktøy er en fordel
 • god visuell formidlingsevne
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 
 • er strukturert og jobber selvstendig 
 • stor arbeidskapasitet og leveranseevne 
 • evne til å tenke nytt og være kreativ

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Geir Myrind
Tlf: 402 20 909

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler