Vi søker deg som har lyst til å dedikere deg til å jobbe for å få gode IT-løsninger for morgendagens helsetjenester

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Sykehuspartner er den største leverandøren av felles IT-tjenester for sykehusene i de nordiske
landene. Vi skal være en partner for helsetjenester i utvikling, og er derfor
med i noen vesentlige utviklings- og innovasjonsprosjekter, programmer og
initiativ i Helse Sør-Øst. Disse har som formål å utvikle helsetjenestene med
bruk av IKT og ny teknologi.

For å ivareta våre forpliktelser i disse
partnerskapene, samt skape kontinuitet i dette viktige arbeidet sammen med
kundene søker vi en rådgiver til avdeling Utvikling og innovasjon. Rådgiverens
hovedoppgave vil være å delta i arbeidet i de utvalgte forsknings- og
innovasjonsprosjekter i regionen, spre kunnskap og kompetanse videre innover i
Sykehuspartner, samt bidra til å utvikle prosesser og tjenester i
Sykehuspartner for å understøtte disse prosjektene. Det forventes at rådgiveren
trives med ett ben i begge leire, og er like i trygg i møte med både
helsepersonell på sykehusene og med tekniske ressurser internt i
Sykehuspartner.

Avdelingen er relativt nyetablert og har en spennende reise
foran seg på innovasjonsområdet, i tett samarbeid med interne miljøer, sykehusene
og vår eier Helse Sør-Øst RHF.

Vi søker deg som har lyst til å dedikere deg til å
jobbe for gode IT-løsninger for morgendagens helsetjenester, både på sykehus og i form av hjemmesykehus.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å påvirke og bygge nye helsetjenester med bruk av IKT
 • En utfordrende stilling i et spennende fagmiljø med høy kompetanse innen både helse og IKT
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi eller bio-/helsefag
 • Erfaring med prosess- eller prosjektarbeid
 • Erfaring fra helsetjenesten og/eller fra IT-bransjen
 • God forståelse for informasjonsteknologien rolle i helsetjenesten
 • Ønskelig med kjennskap til noen fagområder innen IT (arkitektur, løsningsdesign, ROS, sikkerhet, integrasjon, tilgangsstyring el.l.)
 • Interesse for avansert IT som AI, BigData, IoT, automatisering etc.
 • Demonstrert gjennomførings- og leveranseevne
 • Gode akademiske resultater
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig                   

Personlige egenskaper

 • Kundeorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Relasjonsbygger med evne til å arbeide selvstendig
 • Fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Utvikling og innovasjon, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1d
0275 Oslo

Kontaktperson:
Alia Zaka
Tlf: 45182212

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler