Vi søker deg som har solid erfaring med personvern og informasjons-sikkerhet

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er i stadig utvikling og skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, faglig og teknologisk utviklingskraft og likebehandling. Vil du være med å bringe etaten videre?

Divisjon informasjonsforvaltning har ansvar for innhenting og deling av opplysninger, samt Folkeregisteret. Divisjonen har videre et helhetlig ansvar for informasjonsforvaltning i etaten. Sentralt i dette arbeidet er innebygd personvern.

Som medarbeider i juridisk stab i divisjon informasjonsforvaltning skal du på vegne av divisjonsdirektøren bidra til riktig rettsanvendelse og utvikling av regelverk som bidrar til en trygg og fremtidsrettet informasjonsforvaltning. Juridisk stab er divisjonens kontaktpunkt mot juridisk avdeling i direktoratet.

Vi søker deg som er løsningsorientert og ønsker å bidra til Skatteetatens etterlevelse av regelverk som har betydning for informasjonsforvaltning. Du må kunne formidle budskap og kommunisere godt. Vi ser etter deg som har sterk interesse og faglig engasjement for rettsinformatikk. Juridisk stab har et stort personvernfaglig miljø og har et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer både internt og eksternt. Stillingen gir derfor svært gode muligheter til å jobbe tverrfaglig med spennende oppgaver, samtidig som du får delta i utviklingen av digitale løsninger av stor samfunnsmessig betydning.

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 700 000 – kr 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. Ved særlig relevant erfaring kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdannelse på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis innenfor juss, forvaltningsinformatikk eller teknologi. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT
 • god kjennskap til og erfaring fra arbeid med personvern/informasjonssikkerhet
 • godt faglig skjønn og god rolleforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god til å drive prosesser fremover

Personlige egenskaper

 • forstår nye problemstillinger raskt og har helhetsforståelse
 • er nysgjerrig og liker tverrfaglig samarbeid
 • er proaktiv og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner
 • jobber selvstendig og strukturert
 • har stor arbeidskapasitet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anette Utheim Eggesbø
Tlf: 412 27 510

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler